Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Mối liên kết giữa hộ trồng cam và người thu mua ở Nghệ An

http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/TCKHDHH/article/view/1013, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Quang Dũng, Trần Hạnh Lợi, Trần Nam Thắng, Nguyễn Minh Hiếu

Điều tra chuỗi giá trị của sản phẩm Cam ở huyện Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Hạnh Lợi (Chính), Nguyễn Đức Kiên, Hoàng Thị Hồng Quế, Trần Nam Thắng, Nguyễn Minh Hiếu
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/TCKHDHH/article/view/1012

Quản trị rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng ở tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, Tạp chí Khoa học Đại Học Huế., 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chính), Hoàng Thị Hồng Quế

Adaptability in agriculture and forestry activities in Huong Son commune, Vietnam.

Journal of Forest and livelihoods, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Thắng, Ngô Trí Dũng, Nguyễn Văn Hoàng

Xây dựng khóa định loại một số loài trong chi Đảng sâm (Codonopsis)

Tạp chí Rừng và Môi trường, 2013
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thái Hùng, Trần Nam Thắng, Phan Thị Tú, Lê Thị Diên (Chính)

Nghiên cứu số lượng quần thể loài và thực trạng phân bố của loài Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) tại Vườn quốc gia Bạch Mã, Thừa Thiên Huế.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2012
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Doãn Anh, Trần Nam Thắng, Trần Quốc Sinh

Nghiên cứu tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao tại huyện Phú Lộc và Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Rừng và Môi trường, 2012
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Cao Danh, Trần Nam Thắng, nguyễn Thị Hải Hòa

Rubber-cassava agroforestry in Thua Thien – Hue province, Central Vietnam.

Realizing the Potential of Agroforestry in Vietnam. Proceedings of the First National Agroforestry Workshop. Pages: 49-53., 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Thắng

Potential tree-crop combinations for conservation agriculture with trees in Vietnam.

Conservation Agriculture and Sustainable Upland Livelihoods. CIRAD., 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Lụa, Trần Nam Thắng, Nguyễn Quốc Bình, Trần Văn Hùng

Forest governance in the local context.

Conference Presentation of the International Association for the Study of the Commons. Hyderabad, India, January 2011., 2011
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Thắng, Ganesh P. Shivakoti

Community-based forest management at the grass-root level - A case study in Katu community, Thua Thien Hue province, Central Vietnam: Implications for Multi-level Governance

International conference: Variations in policies for governance and management of community forestry: Bridging multi-level outcomes in Asia. Tokyo. Japan. October 2011., 2011
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Thắng, Ganesh P. Shivakoti