Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây xáo tam phân (Paramignya trimera (Oliv.) Guillaum)

Kỷ yếu Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía nam lần IV - 2016 "Ứng dụng công nghệ vào thực tiễn"., 2016
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Bích Phượng (Chính), Nguyễn Thị Thà, Nguyễn Thị Huệ, Ngô Thị Minh Thu, Nguyễn Đức Tuấn, Trần Nam Thắng

Thực trạng chuỗi cung ứng gỗ và sản phẩm gỗ đáp ứng yêu cầu của hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp.

Tạp chí Rừng và Môi trường, 2016
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chính), Hoàng Huy Tuấn, Trương Sỹ Hoài Nhân, Phạm Nguyễn Thành, Phạm Nguyễn Thành

Nhận diện thôn bản và xếp hạng ưu tiên cho các chương trình nâng cao nhận thức bảo tồn.

Tạp chí Rừng và Môi trường, 2016
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chính), Hoàng Thị Hồng Quế

Thành phần sâu bệnh hại và nguyên nhân gây bong tróc vỏ thối gốc thân cây Xáo Tam Phân Khánh Hòa giâm hom.

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 2016
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chính), Trần Thị Thu Hà

Đánh giá hiện trạng hoạt động sản xuất Lâm nghiệp ở Thị xã Thái Hòa và huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chính), Nguyễn Văn Hoàng;, Đoàn Quốc Tuấn

Đánh giá hiện trạng giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý rừng sau giao của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2016
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chính), Hoàng Thị Hồng Quế

Tham vấn cộng đồng trong tiến trình thực hiện luật Lâm nghiệp ở Miền Trung, Việt Nam.

Tạp Chí Môi Trường. Tổng cục Môi trường, 2015
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chính), Trương Sỹ Hoài Nhân, Trương Sỹ Hoài Nhân

Khai thác gỗ trái phép: Hiện trạng, nguyên nhân và các đề xuất nhằm đáp ứng yêu cầu của tiến trình VPA-FLEGT.

Tạp Chí khoa học Đại Học Huế, chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn., 2015
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chính), Hoàng Thị Hồng Quế, Đoàn Quốc Tuấn; Nguyễn Văn Hoàng

Nghiên cứu tái sinh chồi in vitro cây xáo tam phân (Paramignya trimera)

2015
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Bích Phượng (Chính), Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Đức Tuấn, Trần Nam Thắng