Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải nhì- Hội thi sáng tạo KHKT tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X năm 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh TT Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ từ chất thải biogas tại Thừa Thiên Huế
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Trần Thanh Đức, Nguyễn Quang Cơ, Hồ Công Hưng, Đỗ Đình Thục, Nguyễn Thị Thu Thủy, Lê Thị Thúy Hằng, Đinh Thị Song Thủy

Bằng lao động sáng tạo

2019
Đơn vị tặng thưởng : Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy

Giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: NGHIÊN CỨU VI SINH VẬT BẢN ĐỊA XỬ LÝ PHẾ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP LÀM PHÂN HỮU CƠ VI SINH VÀ ỨNG DỤNG BÓN CHO CÂY LẠC TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy (Chính), Nguyễn Tiến Long, Trương Thị Hồng Hải, Trần Thị Xuân Phương, Lê Thị Hương Xuân

Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Xác định nguyên nhân gây bệnh rụng lá cao su và giải pháp phòng trừ tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Hoàng Trọng Nghĩa, Trần Phương Đông, Lê Khắc Phúc, Trương Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Hồ Lam, Hoàng Kim Toản, Hoàng Trọng Kháng, Nguyễn Thị Thanh