Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Bộ đề thi THPT quốc gia môn Địa lí

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ

Chapter 9. Applying the CEFR to renew general English curriculum: Successes, remaining issues and lessons from Vietnam.

In F. O'Dwyer (Ed.) Critical, Constructive assessment of CEFR-informed language teaching in Japan and beyond. English profile Studies series., 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung

Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân, nông dân và trí thức

NXB Chính trị Quốc gia, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Tác giả: Hà Lê Dũng

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hiến pháp 1946

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Vũ Đình Bảy, (Nhiều tác giả)

Chương 2. Bồi dưỡng năng lực tiếng Anh và phương pháp giảng dạy cho giáo viên phổ thông giai đoạn 2011-2015: Hiệu quả, hạn chế và đề xuất giai đoạn 2016-2020

Sách. Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020. Những vấn đề về lý luận và thực tiễn về đổi mới dạy học ngoại ngữ ở Việt Nam. Bộ Giáo dục và đào tạo. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Sản Phụ khoa

NXB Y học, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Nguyễn Viết Tiến (Chủ biên), Nguyễn Vũ Quốc Huy, Và cộng sự

Hướng dẫn tự học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

NXB Lý Luận Chính Trị, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hà, Cao Thị Hạnh, Lê Thị Thu Hương, Hoàng Phúc, Lèo Thị Thơ

Làng xã Việt Nam và Đông Nam Á trong thời kỳ hội nhập - Village in Vietnam and Southeast Asia in the period of intergration (song ngữ Việt-Anh)

NXB Khoa học Xã hội, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Thanh Sang, Ono Mikiko (Chủ biên), Nguyễn Quang Trung Tiến, và nnk

Lịch sử Đảng bộ xã Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị (1930-2010)

NXB Chính trị Quốc gia, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Hoàng Văn Hiển, Ngô Đức Lập, và 01 người khác

Lịch sử Đảng bộ xã Hải Hòa, Hải Lăng, Quảng Trị (1930 - 2010)

NXB Thuận Hoá, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Hoàng Văn Hiển, Ngô Đức Lập, Nguyễn Chí Kiếm

Lịch sử Đảng bộ xã Vinh Giang (1930-2015)

NXB Thuận Hoá, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đặng Văn Chương, Trần Đình Hùng, Lê Văn Trường An, Ngô Hoàng Long