Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Lý luận chính trị với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam, tiến trình và thành tựu

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Tác giả: Hà Lê Dũng

Nghiên cứu và giảng dạy Lý luận chính trị với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam tiến trình và thành tựu

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Nguyễn Thế Phúc (Chủ biên), Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên), Nguyễn Xuân Khoát, và nhiều tác giả

Người và đất quê hương

NXB Hội Nhà văn, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến, và nnk

978-604-912-546-1

Phương pháp lựa chọn giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu trong sản xuất Nông nghiệp

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chủ biên)

Phương pháp số giải phương trình vi phân

2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Bùi Văn Hiếu (Chủ biên)

Thế hệ nhà văn sau 1975, diện mạo và thành tựu

NXB Hội Nhà văn, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng

Thiết kế hệ thống điện mặt trời tại Thừa Thiên Huế

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Tác giả: Khương Anh Sơn (Chủ biên)

Thừa Thiên Huế: Đất học và tài năng

2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nguyễn Văn Đăng, Đỗ Bang, Huỳnh Công Bá, ...

Trắc nghiệm Địa lí 12 - Lí thuyết và thực hành. (303 trang).

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng xã hội mới - Giá trị lý luận và thực tiễn

NXB Công an nhân dân, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Phạm Ngọc Anh (Chủ biên), Nguyễn Văn Quang

Vai trò của Y học gia đình trong cải thiện các hệ thống y tế

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Y TẾ
Tác giả: Nguyễn Minh Tâm (Chủ biên), Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chủ biên), Cao Ngọc Thành (Chủ biên)