Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Trò chơi phát triển tính tích cực vận động chạy cho trẻ mẫu giáo

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Thị Nhung, Nguyễn Thị Bích Thảo

Văn học Anh 2, bài giảng

2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Lê Ngọc

Vật lý đất

2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Nguyễn Trung Hải (Chủ biên)

Việt Nam 40 năm thống nhất, phát triển và hội nhập (1975-2015), Tập 1: Hòa bình thống nhất

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nguyễn Văn Tận, Nguyễn Quang Trung Tiến, Nguyễn Thị Thùy Nhung, Trương Công Huỳnh Kỳ

978-604-912-655-0

Lý luận chính trị với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam, tiến trình và thành tựu

Nhà xuất bản Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Thị Thắng

Bài giảng Sinh thái và Môi Truòng, 2016, 1017, 2018 ,2020, 2021

Truòng Đại học Nông Lâm Huế, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chủ biên)

978-604-60-2444-6

Sổ tay Hướng dẫn đo phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa

NXB Nông Nghiệp, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Tác giả: PGS.TS. Mai Văn Trịnh (Chủ biên), ThS. Bùi Thị Phương Loan, TS. Vũ Dương Quỳnh, PGS.TS. Cao Văn Phụng, PGS.TS. Trần Kim Tín, PGS.TS. Phạm Quang Hà, GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, TS. Trần Văn Thể, TS. Bjoern Ole Sander, ThS. Trần Tú Anh, ThS. Trần Thu Hà, ThS. Hoàng Trọng Nghĩa, ThS. Võ Thị Bạch Thương

43 BỘ ĐỀ TIẾNG ANH LUYỆN THI THPT QUỐC GIA - Phương Pháp Trắc Nghiệm , 11-2016

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Cái Ngọc Duy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Phương

Bài tập thực hành Ngữ dụng học

2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trương Thị Nhàn (Chủ biên)

Bài tập Tiếng Anh 6

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Bảo Trang, Trần Quang Ngọc Thúy

Bích Khê một trăm năm (1916 - 2016)

NXB Hội Nhà văn, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phạm Phú Phong