Dữ liệu đề tài

B2002-09-01

Đặc Điểm, Khuynh Hướng Và Sự Phát Triển Văn Học Mỹ-la Tinh Nửa Sau Thế Kỷ XX

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bửu Nam

B96-09-03

Tiếp Nhận Văn Học Ở Nhà Trường Phổ Thông Trung Học (Đổi Mới Phương Pháp Dạy Và Học Văn Theo Khuynh Hướng Lý Thuyết Tiếp Nhận Hiện Đại Thế Giới

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bửu Nam

B2004.07.13

Làng Nghề Truyền Thống Với Vấn Đề Xây Dựng Làng Văn Hoá Hiện Nay Ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Tân

610502

Sự Phân Bố Và Khả Năng Sinh Kháng Sinh Của Xạ Khuẩn Ở Trong Đất Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Biền Văn Minh