Dữ liệu đề tài

DHH2020-12-41

Đánh giá hoạt động bảo đảm chất lượng bên trong ở các trường thành viên của Đại học Huế và mức độ đáp ứng của hoạt động này so với tiêu chuẩn AUN-QA

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Lê Phước Sơn (Chủ nhiệm), Phạm Thế Kiên

DHH 2020-12-29

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Ban Giám hiệu
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Phương (Chủ nhiệm)

DHH2017-12-13

Bảo đảm thực thi quyền của thành viên hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Đình Lành (Chủ nhiệm)

DHH2017-12-16

Tác động của các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) đối với ngành dệt may của Việt Nam –Qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế”

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Trần Viết Long (Chủ nhiệm), Mai Xuân Hợi, Trần Cao Thành, Trần Ngọc Thúy

DHH2017-12-15

Đánh giá hiệu quả của Hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại khu vực Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lý Nam Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Sơn Hà, Trần cao Thành

DHH2016-12-11

Giải quyết tranh chấp thừa kế qua thực tiễn xét xử tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thị Vân Anh (Chủ nhiệm), Phan Thị Hồng, Lê Bá Hưng, lê hà minh hải

DHH2012-12-02

Bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Đình Lành

DHH2011-12-02

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại ở Tỉnh Thừa Thiên Huế (từ năm 2008- 2012)

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Phương

DHH-12-01

Thực tiễn áp dụng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về khai thác hải sản ở TT Huế (từ năm 2008-2011)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hà

DHH

Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Lê Huyền (Chủ nhiệm), Phan Thị Hồng, Đỗ Thị Diện, Vũ Thị Hương