Dữ liệu đề tài

DHH

Pháp luật về tín dụng cho vay tiêu dùng tại các tổ chức tín dụng ở Việt Nam

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Trần Thế Hệ

DHH2023-12-81

Pháp luật về trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp tại Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Ban Giám hiệu
Người tham gia: Nguyễn Duy Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Thanh

DHH2023-12-70

Pháp luật về giải quyết thừa kế tại Việt Nam

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Dân sự
Người tham gia: Phan Thị Hồng (Chủ nhiệm), Hà Thị Mai Hiên, Vũ Thị Hương, Đỗ Thị Diện, Nguyễn Văn Phúc

DHH2023-12-79

Quản lý, khai thác nhãn hiệu chứng nhận ở tỉnh Thừa Thiên Huế: thực trạng và giải pháp

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Dân sự
Người tham gia: Nguyễn Văn Phúc (Chủ nhiệm), Đoàn Đức Lương, Nguyễn Thị Lê Huyền, Đỗ Thị Diện, Phan Thị Hồng, Nguyễn Lương Sỹ, Lê Thị Diệu Chi

DHH - 2020 - 37

Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Nguyễn Thị Lê Huyền (Chủ nhiệm), Phan Thị Hồng, Đỗ Thị Diện, Vũ Thị Hương

DHH-12-52

Xung đột quyền tài phán trong các tranh chấp về giao dịch thương mại điện tử - Kinh nghiệm từ pháp luật Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và gợi mở cho Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Hồ Minh Thành (Chủ nhiệm), Vũ Thị Hương, Cao Đình Lành, Nguyễn Thị Hồng Trinh, Hồ Nhân Ái

DHH2020-12-41

Đánh giá hoạt động bảo đảm chất lượng bên trong ở các trường thành viên của Đại học Huế và mức độ đáp ứng của hoạt động này so với tiêu chuẩn AUN-QA

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Lê Phước Sơn (Chủ nhiệm), Phạm Thế Kiên, Trần Thúy Hiền

DHH 2020-12-29

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Ban Giám hiệu
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Phương (Chủ nhiệm)

DHH2022-12-68

Thiết kế, thử nghiệm phần mềm quản lý minh chứng trực tuyến phục vụ hoạt động bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Huỳnh Tây (Chủ nhiệm), Lê Phước Sơn, Phạm Thế Kiên, Trần Thúy Hiền

DHH2017-12-13

Bảo đảm thực thi quyền của thành viên hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Đình Lành (Chủ nhiệm)

DHH2017-12-16

Tác động của các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) đối với ngành dệt may của Việt Nam –Qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế”

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Trần Viết Long (Chủ nhiệm), Mai Xuân Hợi, Trần Cao Thành, Trần Ngọc Thúy