Dữ liệu đề tài

Mã số: 2018-05

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ MÔN BÓNG ĐÁ CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Trịnh Xuân Hồng (Chủ nhiệm)

GDTC/2018 - 9

Nghiên cứu lựa chọn một số biện pháp khắc phục trạng thái tâm lý bất lợi trước thi kết thúc học phần thực hành cho sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế

Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lý luận chuyên ngành
Người tham gia: Lê Hải Yến, Nguyễn Thế Tình, Nguyễn Gắng

CS-DT/2018-02

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chắn bóng của các đội bóng Chuyền Nam qua giải sinh viên hội thể thao đại học - chuyên nghiệp Huế - 2017

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Mậu Hiển (Chủ nhiệm), Hoàng Trọng Anh Bảo, Nguyễn Thị Tiểu My

CS-DT 2018-13

Nghiên cứu và ứng dụng một số bài tập để sửa chữa những sai lầm thường mắc trong học kỷ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho Nam sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Lê Thị Uyên Phương (Chủ nhiệm), Trần Trung Kiên, Nguyễn Lê Nghĩa

CS-DT

“Nghiên cứu giải pháp phát triển phong trào bơi lội cho sinh viên Đại học Huế.”

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Lê Quang Dũng (Chủ nhiệm)

CS-DT 2018-18

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÁC BÀI TẬP BỔ TRỢ NHẰM NÂNG CAO THỂ LỰC CHUYÊN MÔN TRONG MÔN HỌC BÓNG CHUYỀN CHO NỮ SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Bộ môn Bóng
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Trần Thanh Tú (Chủ nhiệm)

MÃ SỐ: 10 - 2018

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THỰC HÀNH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Đỗ Văn Tùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Khắc Trung, Nguyễn Anh Tú

GDTC/2018-06

Nghiên cứu lựa chọn hệ thống bài tập hồi phục tích cực sau giờ học Giáo dục Thể chất cho sinh viên trường Đại học Y dược Đại học Huế

Lĩnh vực: Y học thể thao, thể dục
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Văn Tuấn (Chủ nhiệm), Nguyễn Thế Tình, Phạm Việt Đức

CS-DTGDTC/2018-01

Nghiên cứu ứng dụng các bài tập sửa chữa những sai lầm thường mắc khi học kỹ thuật xuất phát trong Bơi cho sinh viên Khoa GDTC - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Trần Hữu Nam (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Sơn

CS-DTGDTC/2018-12

Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức nhanh chuyên môn cho nam sinh viên trường đại học Nông Lâm-Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Phan Tiến Trung (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Nguyên, Hoàng Trọng Anh Bảo

CS-DTGDTC/2018 - 14

NGHIÊN CỨU VÀ LỰA CHỌN BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN SỨC BỀN TỐC ĐỘ MÔN BÓNG NÉM CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Lê Cát Nguyên (Chủ nhiệm), Lê Thị Bích Đào, Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Thị Quỳnh Nga

CS-DT GDTC 2018 - 19

Nghiên cứu các biện pháp phát triển phong trào tập luyện bơi lội trên địa bàn Thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Thế Lợi (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Diễm Thương