Dữ liệu đề tài

DHH2013-09-07

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, sức sản xuất thịt của tổ hợp lợn lai F1(♂ Duroc x ♀ Meishan) ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Thăng Long, Lê Công Thịnh, Lê Đức Thạo (Chủ nhiệm)

DHH2013

Nghiên cứu một số tính chất lý hóa của β-(1,4)- glucanase ngoại bào từ Trichoderma asperellum

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Đăng Nguyên (Chủ nhiệm), Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Hồng Vân, Phan Văn Trí

DHH2012-09-04

Sử dụng chỉ thị phân tử để nghiên cứu sự khác biệt di truyền của bưởi Thanh Trà tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Tấn Quảng (Chủ nhiệm), Trương Thị Bích Phượng, Phạm Thị Diễm Thi, Nguyễn Văn Trung

DHH2012-09-03

Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám để đánh giá nguy cơ trượt lở đất ở vùng đồi núi huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên, Hồ Ngọc Anh Tuấn, Nguyễn Thị Tằm, Nguyễn Quang Hưng, Trần Hiếu Quang

ĐHH2011-09-01

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu ở vùng đất cát nội đồng huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và khả năng thích ứng của người dân địa phương

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện : Viện Tài nguyên và Môi trường
Người tham gia: Nguyễn Đình Huy (Chủ nhiệm), Lê Quang Cảnh, Đinh Thanh Kiên