Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nghiên cứu tình hình ứng dụng kênh AIRBNB trong kinh doanh dịch vụ lưu trú Homestay tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia:

CS-DT

Đánh giá nhu cầu của khách du lịch đối với dịch vụ homestay trên kênh Airbnb ở Thành phố Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Khách sạn - Nhà hàng
Người tham gia: Đào Thị Minh Trang (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu nhu cầu của khách du lịch đối với loại hình du lịch giáo dục tại Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lữ hành
Người tham gia: Trần Thị Nhung (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-19E-2019

Nghiên cứu sự tác động của các phương tiện truyền thông đại chúng đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch thành phố Huế

Lĩnh vực: Thông tin đại chúng và truyền thông văn hoá -xã hội
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Hà Minh Nhật (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu sự tham gia của cộng động địa phương trong phát triển du lịch tại Quần thể di tích Cố đô Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Du lịch học
Người tham gia: Bạch Thị Thu Hà (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-24H-2017

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên của Khoa Du lịch

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế
Người tham gia: Nguyễn Dương Thiện (Chủ nhiệm), Lê Văn Hoài, Nguyễn Thị Minh Phương

ĐHH2018-10-13

Nghiên cứu xây dựng chương trình du lịch giáo dục ở Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm), Lê Thanh Minh, Hoàng Thị Mộng Liên, Trần Thị Nhung, Nguyễn Bùi Anh Thư, Nguyễn Thị Thanh Nga, Bùi Văn Lợi

CS-DT

Nghiên cứu sự hợp tác giữa các bên liên quan trong phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại cầu ngói Thanh Toàn, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Bình (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL2018

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC KHÁCH SẠN 3 SAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Trần Thị Thu Hiền (Chủ nhiệm)

CS-DT

Xây dựng mô hình lý thuyết về điểm đến du lịch thông minh

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu nội dung xây dựng bài thuyết minh tại các điểm du lịch thuộc quần thể di tích Cố Đô Huế cho sinh viên ngành HDDL Khoa Du lịch

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lữ hành
Người tham gia: Trần Thị Nhung (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-02 H-2018

Xây dựng hệ thống khảo sát ý kiến của sinh viên về hoạt động hướng dẫn chuyên đề, khóa luận của giảng viên

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Long (Chủ nhiệm), Lê Văn Hòa