Dữ liệu đề tài

CS-DT

Đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch Thái Lan về điểm đến Huế

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lữ hành
Người tham gia:

CS-DT

Đánh giá nhu cầu của người học đối với các chương trình E-Learning trong lĩnh vực du lịch tại tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Khách sạn - Nhà hàng
Người tham gia:

CS-DT

Đánh giá nhu cầu của người học đối với các chương trình E-Learning trong lĩnh vực du lịch tại Đà Nẵng

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn CNTT & Truyền thông du lịch dịch vụ
Người tham gia: Nguyễn Thị Như Quỳnh (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu sự dịch chuyển lao động nội ngành trong lĩnh vực lưu trú tại thành phố Hội An

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ
Người tham gia: Bùi Thiên Nga (Chủ nhiệm)

CS-DT

Khảo sát các bên liên quan về chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Khoa Du lịch, Đại học Huế.

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Phòng Giáo vụ - Công tác sinh viên
Người tham gia:

CS-DT

Đánh giá tiềm năng và nhu cầu phát triển du lịch giáo dục ở Huế - Từ góc nhìn của các công ty Lữ Hành

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lữ hành
Người tham gia: Lê Thanh Minh (Chủ nhiệm)

CS-DT

Đánh giá nhu cầu của người học đối với các chương trình E-Learning trong lĩnh vực du lịch tại tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lữ hành
Người tham gia:

CS-DT

Nghiên cứu nhu cầu của người học đối với các chương trình E-Learning trong lĩnh vực du lịch tại tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Du lịch học
Người tham gia:

CS-DT

Đánh giá nhận thức của người dân địa phương về hình ảnh nơi chốn Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn CNTT & Truyền thông du lịch dịch vụ
Người tham gia: Đinh Thị Hương Giang (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu nhu cầu của Học sinh – Sinh viên đối với loại hình du lịch giáo dục tại Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lữ hành
Người tham gia: Nguyễn Bùi Anh Thư (Chủ nhiệm)

CS-DT

Đánh giá tiềm năng và nhu cầu phát triển du lịch giáo dục ở Huế - Từ góc nhìn của Chuyên gia, nhà quản lý

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lữ hành
Người tham gia: Hoàng Thị Mộng Liên (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao giá trị trải nghiệm của khách du lịch tại phố đi bộ Thành Phố Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Du lịch học
Người tham gia: Lê Phước Hải Thiện (Chủ nhiệm)