Dữ liệu đề tài

CS-DT

Đánh giá nhận thức của người dân địa phương về hình ảnh nơi chốn Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn CNTT & Truyền thông du lịch dịch vụ
Người tham gia: Đinh Thị Hương Giang (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu nhu cầu của Học sinh – Sinh viên đối với loại hình du lịch giáo dục tại Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lữ hành
Người tham gia: Nguyễn Bùi Anh Thư (Chủ nhiệm)

CS-DT

Đánh giá tiềm năng và nhu cầu phát triển du lịch giáo dục ở Huế - Từ góc nhìn của Chuyên gia, nhà quản lý

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lữ hành
Người tham gia: Hoàng Thị Mộng Liên (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao giá trị trải nghiệm của khách du lịch tại phố đi bộ Thành Phố Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Du lịch học
Người tham gia: Lê Phước Hải Thiện (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu tình hình ứng dụng kênh AIRBNB trong kinh doanh dịch vụ lưu trú Homestay tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia:

CS-DT

Đánh giá nhu cầu của khách du lịch đối với dịch vụ homestay trên kênh Airbnb ở Thành phố Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Khách sạn - Nhà hàng
Người tham gia: Đào Thị Minh Trang (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu nhu cầu của khách du lịch đối với loại hình du lịch giáo dục tại Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lữ hành
Người tham gia: Trần Thị Nhung (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-19E-2019

Nghiên cứu sự tác động của các phương tiện truyền thông đại chúng đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch thành phố Huế

Lĩnh vực: Thông tin đại chúng và truyền thông văn hoá -xã hội
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Hà Minh Nhật (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu sự tham gia của cộng động địa phương trong phát triển du lịch tại Quần thể di tích Cố đô Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Du lịch học
Người tham gia: Bạch Thị Thu Hà (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-24H-2017

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên của Khoa Du lịch

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế
Người tham gia: Nguyễn Dương Thiện (Chủ nhiệm), Lê Văn Hoài, Nguyễn Thị Minh Phương

ĐHH2018-10-13

Nghiên cứu xây dựng chương trình du lịch giáo dục ở Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm), Lê Thanh Minh, Hoàng Thị Mộng Liên, Trần Thị Nhung, Nguyễn Bùi Anh Thư, Nguyễn Thị Thanh Nga, Bùi Văn Lợi

CS-DT

Nghiên cứu sự hợp tác giữa các bên liên quan trong phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại cầu ngói Thanh Toàn, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Bình (Chủ nhiệm)