Dữ liệu đề tài

NE/S002871/1

Đánh giá lợi ích của hạ tầng xanh đối với khả năng phòng chống lũ lụt, vốn thiên nhiên và phát triển đô thị ở Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Ban Chủ nhiệm khoa
Đơn vị thực hiện : Ban Chủ nhiệm khoa
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm), Trần Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Diễm My

DHH

NGHIÊN CỨU CẤC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN CỦA KHÁCH DU LỊCH HÀN QUỐC: TRƯỜNG HỢP ĐIỂM ĐẾN MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lữ hành
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Đông

CS-DT

Nghiên cứu mối liên hệ giữa vốn xã hội và sự tham gia của cộng đồng địa phương vào hoạt động du lịch tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ
Người tham gia: Đinh Thị Khánh Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Đoàn Hạnh Dung

CS-DT

Định hướng phát triển loại hình du lịch chữa bệnh tại Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Alba Thanh Tân

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Du lịch học
Người tham gia: Trần Lê Phương Anh (Chủ nhiệm)

CS-DT

Đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch Thái Lan về điểm đến Huế

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lữ hành
Người tham gia:

CS-DT

Đánh giá nhu cầu của người học đối với các chương trình E-Learning trong lĩnh vực du lịch tại tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Khách sạn - Nhà hàng
Người tham gia:

CS-DT

Đánh giá nhu cầu của người học đối với các chương trình E-Learning trong lĩnh vực du lịch tại Đà Nẵng

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn CNTT & Truyền thông du lịch dịch vụ
Người tham gia: Nguyễn Thị Như Quỳnh (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu sự dịch chuyển lao động nội ngành trong lĩnh vực lưu trú tại thành phố Hội An

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ
Người tham gia: Bùi Thiên Nga (Chủ nhiệm)

CS-DT

Khảo sát các bên liên quan về chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Khoa Du lịch, Đại học Huế.

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Phòng Giáo vụ - Công tác sinh viên
Người tham gia:

CS-DT

Đánh giá tiềm năng và nhu cầu phát triển du lịch giáo dục ở Huế - Từ góc nhìn của các công ty Lữ Hành

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lữ hành
Người tham gia: Lê Thanh Minh (Chủ nhiệm)

CS-DT

Đánh giá nhu cầu của người học đối với các chương trình E-Learning trong lĩnh vực du lịch tại tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lữ hành
Người tham gia:

CS-DT

Nghiên cứu nhu cầu của người học đối với các chương trình E-Learning trong lĩnh vực du lịch tại tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Du lịch học
Người tham gia: