Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nghiên cứu nhu cầu du khách đối với việc sử dụng dịch vụ khách sạn xanh: Trường hợp Thành phố Huế.

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Hoàng Thị Huế (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-02L-2020

Nghiên cứu trách nhiệm xã hội của một số doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tại Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Nga (Chủ nhiệm)

CS-DT

Đánh giá chất lượng trải nghiệm du lịch thông minh của du khách tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Xã hội học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Đàm Lê Tân Anh (Chủ nhiệm)

CS-DT

Xây dựng trang thông tin quản lý hoạt động Đoàn của sinh viên Khoa Du lịch – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Long (Chủ nhiệm)

CS-DT

Xây dựng công cụ hỗ trợ tiếp thị truyền thông mạng xã hội

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Ngô Văn Sơn (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành - Khoa Du lịch, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Du lịch học
Người tham gia: Lê Thị Thanh Xuân (Chủ nhiệm)

DHH2020

Xây dựng mô hình dự báo khách du lịch đến Thừa Thiên Huế dựa trên mạng nơ ron nhân tạo

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Võ Viết Minh Nhật (Chủ nhiệm), Lê Văn Hòa, Nguyễn Thị Thúy Vân, Hoàng Thị Huế

NE/S002871/1

Đánh giá lợi ích của hạ tầng xanh đối với khả năng phòng chống lũ lụt, vốn thiên nhiên và phát triển đô thị ở Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Ban Chủ nhiệm khoa
Đơn vị thực hiện : Ban Chủ nhiệm khoa
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm), Trần Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Diễm My

DHH2019-20-17

NGHIÊN CỨU CẤC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN CỦA KHÁCH DU LỊCH HÀN QUỐC: TRƯỜNG HỢP ĐIỂM ĐẾN MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lữ hành
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Đông

DHH2019-10-15

Xây dựng hệ thống đánh giá điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế dựa vào bình luận của người dùng Facebook

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn CNTT & Truyền thông du lịch dịch vụ
Người tham gia: Lê Văn Hòa (Chủ nhiệm), Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Minh Nghĩa

CS-DT

Nghiên cứu mối liên hệ giữa vốn xã hội và sự tham gia của cộng đồng địa phương vào hoạt động du lịch tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ
Người tham gia: Đinh Thị Khánh Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Đoàn Hạnh Dung

CS-DT

Định hướng phát triển loại hình du lịch chữa bệnh tại Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Alba Thanh Tân

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Du lịch học
Người tham gia: Trần Lê Phương Anh (Chủ nhiệm)