Dữ liệu đề tài

B2007-DHH03-22

Đóng góp của Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia giai đoạn 1991-2005

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Minh Hoa

B2007-DHH03-21

Thi pháp thể loại của văn học thiếu nhi Việt Nam từ năm 1986 đến nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thanh Truyền, Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Thu

B2007-DHH03-19

Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Đình Mẫn (Chủ nhiệm)

B.740905

Sự phát triển các điểm khai thác tài nguyên du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và những tác động đến kinh tế - xã hội các vùng phụ cận.

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tin (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Độ, Nguyễn Hoàng Sơn

B.2006-ĐHH.03.16

Hoạn quan Trung Quốc thời Tần, Hán - Tùy, Đường.

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Ty, Huệ, Nguyễn Thị

B2006-ĐHH03-22MT

Đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào các môn học Ngữ văn, Kĩ thuật nông nghiệp, Giáo dục thể chất ở trường cao đẳng sư phạm và biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng cho giáo viên

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Trương Thị Nhàn, Nguyễn Đắc Tý, Nguyễn Thi Dung, Hoàng Thảo Nguyên, Từ Thu Mai, Lê Công Triêm, Võ Trọng An

B2006-DHH03

Phong trào đô thị miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1954 – 1960

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung, Hoàng Chí Hiếu

B2006-DHH03-04

Hình học định cỡ áp dụng vào bài toán đẳng chu.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đoàn Thế Hiếu

B2006-DHH03-18

Hình thành và rèn luyện kỹ năng giảng dạy cho sinh viên Địa lý - Trường ĐHSP

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Minh

B2006-DHH03-17

Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Thắng

B2006-DHH03-16

Hoạn quan Trung quốc qua các triều đại Tần, Hán - Tuỳ, Đường

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Huệ

B2006-DHH03-14

Nghiên cứu pháp luật dân sự và tố tụng Triều Nguyễn (1802 - 1884)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Công Bá