Dữ liệu đề tài

B2008-DHH03-33

Cơ sở lôgic cho biểu diễn tri thức và lập luận trong Semantic Web

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Anh Phương

B2007-DHH03-24

Chỉ số chính qui của một tập điểm béo ở vị trí tổng quát trong không gian xạ ảnh P2

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Văn Thiện

B2008-DHH03-08

Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng tổ chức các hoạt động khám phá trong dạy học Sinh học bậc Trung học phổ thông

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Xuân Tài

B2007-DHH03-29MT

Nâng cao năng lực giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên cao đẳng sư phạm Bắc Tây Nguyên

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ, Võ Trọng An, Phan Thị Minh Trang, Nguyễn Văn Phúc

B2007-DHH03-32

Nghiên cứu thành phần hóa học và ứng dụng của loài nghệ đỏ Curcuma spp.ở Lao Bảo, Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Bích Tuyết

B2007-DHH03-31

Đánh giá hồ, ao ở thành phố Huế phục vụ cải tạo vi khí hậu và một số hoạt động dân sinh

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Tuyết Mai

B2007-DHH03-30

Nghiên cứu xạ khuẩn chi Streptomyces sinh chất kháng sinh chống nấm gây bệnh thối cổ rễ trên một số loại cây trồng ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Biền Văn Minh

B2007-DHH03-29

Nghiên cứu cơ sở khoa học để phục hồi thảm thực vật vùng rú cát nội đồng tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khoa Lân, Trương Thị Hiếu Thảo, Lê Văn Đức

B2007-DHH03-26

Nghiên cứu các tính chất của một số trạng thái phi cổ điển

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Minh Đức (Chủ nhiệm)