Dữ liệu đề tài

CS-DTT07-GD -17

Nâng cao hứng thú học tập môn Tâm lý học đại cương bằng việc sử dụng thơ ca trong giảng dạy

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Phước Cát Tường, Đinh Thị Hồng Vân

CS-DTT2006-03-TĐ

XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CHO CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ PHỔ THÔNG TRUNG HOC

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thúc Tuấn, Lê Văn Giáo, Trần Huy Hoàng

CS-DTT07 - GD - 16

Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề vào giảng dạy nội dung triết học trong SGK GDCD 10

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thành Minh (Chủ nhiệm), Vũ Đình Bảy

CS-DTT0 - GD - 13

Thiết kế bài dạy học môn GDCD lớp 10 (phần triết học) theo hướng đổi mới phương pháp dạy học

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vũ Đình Bảy (Chủ nhiệm), Đặng Xuân Điều

B2006-DHH03

Phong trào đô thị miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1954 – 1960

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung, Hoàng Chí Hiếu

QT-DAAPEC HRD 02-2008

Collaborative research on Innovative Teaching Mathematics through Lesson Study III - Focusing on Mathematical Communication

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vui

QT-DAAPEC HRD 02-2007

Collaborative research on Innovations for teaching and Learning Mathematics in Different Cultures (II) - Lesson Study focusing on Mathematical Thinking.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vui

NN-NCCB615106

Nghiên cứu thành phần loài, phân bố và định hướng ứng dụng của giun đất ở một số tỉnh duyên hải phía Nam miền Trung ( Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên.

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thị Tường Vy; Phạm Quang Chinh

B2006-DHH03-04

Hình học định cỡ áp dụng vào bài toán đẳng chu.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đoàn Thế Hiếu

B2006-DHH03-18

Hình thành và rèn luyện kỹ năng giảng dạy cho sinh viên Địa lý - Trường ĐHSP

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Minh

B2006-DHH03-17

Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Thắng

B2006-DHH03-16

Hoạn quan Trung quốc qua các triều đại Tần, Hán - Tuỳ, Đường

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Huệ