Dữ liệu đề tài

CS-DTT01-TN-28

Nghiên cứu những khả năng ứng dụng của ngôn ngữ Java

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hà Viết Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Nhuận

CS-DTT03-TN-41

Phân tích tác động của các yếu tố thời tiết, khí hậu đến sự phân hoá không gian và thời gian của du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Sơn (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Độ

CS-DTT03-XH-37

Tìm hiểu tình hình văn hoá - xã hội của xã Văn Hoá (Tuyên Hoá - Quảng Bình) xưa và nay

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Như Hiền (Chủ nhiệm)

CS-DTT.03-GD-89

Bước đầu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Học thuyết Tiến hóa ở Trường Đại học Sư phạm

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quốc Dung (Chủ nhiệm)

CS-DTT03-TN-47

Nghiên cứu chiết nguyên tố đất hiếm Pr, Ce bằng hỗn hợp tributylphotphat và axit Di-2- etylhexylphotphoric từ môi trường nitrat

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

CS-DTT-05-GD-120.

Phát huy tính tích cực tự lực cho học sinh thông qua bài giảng có sử dụng thí nghiệm biểu diễn và bài tập hóa học 10- THPT

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Thị Thuận An

CS-DTTO3_GD_75

Thực trạng việc dạy và học bộ môn Văn hóa Anh-Mỹ tại khoa Tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm Huế và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy-học

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Lâm Anh

NN-NCCB530103

Nghiên cứu thu nhận nguyên tố đất hiếm europi và xeri từ Monazit bằng phương pháp chiết

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

B2003-09-05

Tìm Hiểu Chính Sách Khẩn Hoang Của Triều Nguyễn Ở Nam Bộ (nửa Đầu Thế Kỉ XIX)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thái Quang Trung

B2003- 09- 06

Thiết kế bài dạy học Địa lí lớp 10 THPT theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Trần Thị Tuyết Mai, Trần Thị Cẩm Tú

B2003-09-08

Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Câu Hỏi Và Các Đề Thi Trắc Nghiệm Dùng Cho Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Di Truyền Học Của Sinh Viên Đại Học Sư Phạm

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Trọng Phán