Dữ liệu đề tài

B2001. 09. 01

Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc đổi mới phương pháp dạy học đại học ở Trường Đại học Sư phạm Huế trong tình hình hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Tú Anh

CS-DTT01-TN-32

Hình học Fractal - Ứng dụng trong tạo ảnh và nén ảnh

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Anh Phương

CS-DTT01GD-52

Nghiên cứu việc xây dựng giáo trình cơ học lượng tử cho sinh viên cử nhân vật lý (hệ chính quy)

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình

CS-DTT01-TN-27

Nghiên cứu các quá trình nén của photon và biexciton trong bán dẫn vùng cấm thẳng có pha tạp

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Minh Đức (Chủ nhiệm)

CS-DTT.01 - GD - 32

Xây dựng các bài thực hành quan sát Thiên văn

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thanh Bình

CS-DTKX01

Bến phà Gianh (Quảng Bình) trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965 - 1973)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Mạnh Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh Hương

B2001-09-22

Nghiên cứu thiết kế các bài học sinh học bậc trung học phổ thông theo hướng dạy học giải quyết vấn đề.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Phan Đức Duy, Đặng Thị Dạ Thủy, Nguyễn Hữu Bổng

B2001-09-21

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học một số phức chất của Platin

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Tuấn Quang

NN-NCCB740801

Nghiên cứu đánh giá, sử dụng hợp lí tài nguyên du lịch tự nhiên khu vực Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Trần Thị Tuyết Mai, Trần Thị Cẩm Tú, Trần Hoàng, Nguyễn Đức Vượng, Hồ Tùng Vĩnh

B2001.09.57

Xây Dựng Mạng Lưới Các Trường Thực Hành Sư Phạm Phục Vụ Công Tác Rèn Luyện Nghiệp Vụ Sư Phạm (KTSP, TTSP) Cho Sinh Viên Trường Đại Học Sư Phạm Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Đắc Chứng

B2001-09-17

Mô Tả Cấu Trúc Và Xây Dựng Biểu Diễn Của Một Số Nhóm Lie Và Không Gian Đối Xứng Nửa Đơn

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đạo Dõng (Chủ nhiệm), Đỗ Ngọc Diệp, Trần Vui, Nguyễn Văn Tửu