Dữ liệu đề tài

B2004-09-22TĐ

Phát triển công cụ tin học để thiết kế các mô hình toán học tích cực nhằm hỗ trợ dạy học toán trung học phổ thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vui

NN-NCCB745104

Nghiên cứu đánh giá, sử dụng hợp lí tài nguyên du lịch tự nhiên Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thiên Huế)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Trần Thị Tuyết Mai, Lê Văn Tin, Trần Văn Thắng, Lê Năm

B2004. 09.07

Cơ Sở Khoa Học Của Việc Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Học, Tự Nghiên Cứu Cho Sinh Viên Sư Phạm Ngành Vật Lý

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình (Chủ nhiệm), Trần Huy Hoàng

B2004-09-02

Lý Thuyết Lie Và Bài Toán Compact Hóa Các Không Gian Đối Xứng Nửa Đơn

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đạo Dõng (Chủ nhiệm), Trần Vui, Võ Văn Minh

CS-DTT03-GD-80

Nghiên cứu ứng dụng một số tài liệu và hoạt động diễn đạt nói – Sinh viên tiếng Pháp năm 1 và 2 – ĐH Huế

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Kim Trâm (Chủ nhiệm)

B2003.09.04.1

Văn Khắc Hán Nôm Dân Gian Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đại Vinh (Chủ nhiệm), Nguyễn Lãm Thắng

CS-DTT.03-GD-90

Hình thành kỹ năng dạy học phần Kỹ thuật trồng trọt ở THPT cho sinh viên ngành Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Diệu Phương (Chủ nhiệm)

CS-DTT01-TN-28

Nghiên cứu những khả năng ứng dụng của ngôn ngữ Java

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hà Viết Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Nhuận

CS-DTT03-TN-41

Phân tích tác động của các yếu tố thời tiết, khí hậu đến sự phân hoá không gian và thời gian của du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Sơn (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Độ

CS-DTT03-XH-37

Tìm hiểu tình hình văn hoá - xã hội của xã Văn Hoá (Tuyên Hoá - Quảng Bình) xưa và nay

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Như Hiền (Chủ nhiệm)

CS-DTT.03-GD-89

Bước đầu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Học thuyết Tiến hóa ở Trường Đại học Sư phạm

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quốc Dung (Chủ nhiệm)