Dữ liệu đề tài

B2001.09.23

Nghiên Cứu Thành Phần Loài Và Đặc Điểm Hình Thái Sâu Hại Mía Ở Một Số Vùng Của Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Thuận

NN-NCCB512706

Nghiên cứu Sắc ký chiết thu nhận các nguyên tố đất hiếm có giá trị kinh tế cao từ Sa khoáng ven biển miền Trung và ứng dụng chế tạo vật liệu phát quang

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

CS-DTT04- XH-46

Tìm hiểu tinh thần đoàn kết quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Hồ Sơn (Chủ nhiệm)

NN-NDTT05-GD-125

Rèn luyện kĩ năng suy luận cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học chủ đề số học.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Thoa (Chủ nhiệm)

QT-DADự án Plan

Nghiên cứu thực trạng giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đề xuất mô hình chăm sóc và giáo dục trẻ thơ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Thoa

CS-DTT.05-GD-121

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP ĐỂ RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN KỸ NĂNG SOẠN BÀI GIẢNG SINH HỌC 10

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Đông Thư

NN-NCCBKhóa luận tốt nghiệp

Tìm hiểu tác phẩm “Đường kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Lực (Chủ nhiệm)

B2005-09-04

Nghiên cứu một số trạng thái phi cổ điển mới trong thông tin lượng tử và lý thuyết chất rắn

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Minh Đức (Chủ nhiệm)

CS-DTT05.TN.70

"Phương pháp lập luận mờ trên cơ sở Đại số gia tử"

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thế Dũng (Chủ nhiệm)

CS-DTT.05 - XH -49

Quan hệ Nga - Việt thời kỳ sau Chiến tranh lạnh (1991 - 2001)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Thảo (Chủ nhiệm)

B2005-09-05

Thiết kế, sử dụng băng hình để rèn luyện kỹ năng tổ chức bài lên lớp cho sinh viên bộ môn sư phạm Kỹ thuật Nông lâm- trường đại học sư phạm.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Văn Thị Thanh Nhung (Chủ nhiệm), Nguyễn Duân, Trần Đại Thiệp