Dữ liệu đề tài

B2006-DHH03-08

Tiểu thuyết Việt Nam từ 1986-2005 - Diện mạo và đặc điểm

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hường

NN.DA2006-DHH03-07

Hình thành và phát triển các khái niệm trong phần sinh thái học ở trường THPT

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Thị Dạ Thủy

B2006-DHH09-06

Nghiên cứu tổng hợp và khảo nghiệm phân bón vi lượng và đất hiếm làm tăng năng suất, chất lượng một số cây ăn quả có giá trị kinh tế cao ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

B2006-DHH03-05

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu mao quản trung bình Me-MCM- 41

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khoái

B2006-DHH03-03

Kỳ dị của các đường cong, mặt đại số và các bất biến của chúng

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Chánh Tú

B2006-DHH03-02

Chỉ số chính quy của vành phân bậc liên kết ứng với iđêan tham số

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Huy Linh

B2006-DHH03-01

Đặc trưng của QF, PF vành thông qua các môđun nội xạ và các mở rộng của nội xạ

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thuyết

B2001.09.23

Nghiên Cứu Thành Phần Loài Và Đặc Điểm Hình Thái Sâu Hại Mía Ở Một Số Vùng Của Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Thuận

NN-NCCB512706

Nghiên cứu Sắc ký chiết thu nhận các nguyên tố đất hiếm có giá trị kinh tế cao từ Sa khoáng ven biển miền Trung và ứng dụng chế tạo vật liệu phát quang

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

CS-DTT04- XH-46

Tìm hiểu tinh thần đoàn kết quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Hồ Sơn (Chủ nhiệm)

NN-NDTT05-GD-125

Rèn luyện kĩ năng suy luận cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học chủ đề số học.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Thoa (Chủ nhiệm)

QT-DADự án Plan

Nghiên cứu thực trạng giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đề xuất mô hình chăm sóc và giáo dục trẻ thơ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Thoa