Dữ liệu đề tài

CS-DTT.05-GD-121

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP ĐỂ RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN KỸ NĂNG SOẠN BÀI GIẢNG SINH HỌC 10

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Đông Thư

NN-NCCBKhóa luận tốt nghiệp

Tìm hiểu tác phẩm “Đường kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Lực (Chủ nhiệm)

B2005-09-04

Nghiên cứu một số trạng thái phi cổ điển mới trong thông tin lượng tử và lý thuyết chất rắn

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Minh Đức (Chủ nhiệm)

CS-DTT05.TN.70

"Phương pháp lập luận mờ trên cơ sở Đại số gia tử"

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thế Dũng (Chủ nhiệm)

CS-DTT.05 - XH -49

Quan hệ Nga - Việt thời kỳ sau Chiến tranh lạnh (1991 - 2001)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Thảo (Chủ nhiệm)

B2005-09-05

Thiết kế, sử dụng băng hình để rèn luyện kỹ năng tổ chức bài lên lớp cho sinh viên bộ môn sư phạm Kỹ thuật Nông lâm- trường đại học sư phạm.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Văn Thị Thanh Nhung (Chủ nhiệm), Nguyễn Duân, Trần Đại Thiệp

CS-DTT.02-GD-66

Tìm hiểu thực trạng về sự sẳn sàng tâm lý đối với nghề dạy học của sinh viên trường Đại học Sư phạm Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Xuân Hòa, Nguyễn Thanh Hùng

CS-DTT02-GD-58

Đánh giá chương trình Phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại Khoa Tiếng Anh trường Đại học Sư phạm Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bảo Khâm

CS-DTT02-GD-66

Tìm hiểu thực trạng về sự sẳn sàng tâm lý đối với nghề dạy học của sinh viên trường Đại học Sư phạm Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Đăng Nguyên

CS-DT02-GD-66

Tìm hiểu thực trạng về sự sẳn sàng tâm lý đối với nghề dạy học của sinh viên trường Đại học Sư phạm Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Đăng Nguyên