Dữ liệu đề tài

CS-DTT.02-GD-66

Tìm hiểu thực trạng về sự sẳn sàng tâm lý đối với nghề dạy học của sinh viên trường Đại học Sư phạm Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Xuân Hòa, Nguyễn Thanh Hùng

CS-DTT02-GD-58

Đánh giá chương trình Phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại Khoa Tiếng Anh trường Đại học Sư phạm Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bảo Khâm

CS-DTT02-GD-66

Tìm hiểu thực trạng về sự sẳn sàng tâm lý đối với nghề dạy học của sinh viên trường Đại học Sư phạm Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Đăng Nguyên

CS-DT02-GD-66

Tìm hiểu thực trạng về sự sẳn sàng tâm lý đối với nghề dạy học của sinh viên trường Đại học Sư phạm Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Đăng Nguyên

B2004 - 09 - 17

Bồi dưỡng và rèn luyện kỹ năng địa lý cho sinh viên trong các học phần cơ sở địa lý tự nhiên ngành địa lý - Đại học Sư phạm.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thám, Nguyễn Hoàng Sơn

B2002.09.01, 2004

Đặc điểm, khuynh hướng và sự phát triển của văn học Mỹ - Latinh nửa sau thế kỷ XX

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Xuân Hoàng

CS-DTT04-GD-91

Nghiên cứu và xây dựng công cụ hỗ trợ giáo viên tổ chức thi trắc nghiệm trên mạng cục bộ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tương Tri (Chủ nhiệm), Nguyễn Hà Đông

B2004-09-01

Hệ bất đẳng thức kiểu Haar dạng đầy đủ và tính duy nhất nghiệm toàn cục của bài toán Cauchy… CN Cấp Bộ 2004-2006 6/2007 khá

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Hạp, Vân, Trần Đúc

B2004-09-05

Nghiên cứu thiết kế bài giảng điện tử trên Microsoft PowerPoint và Microsoft Frontpage

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Công Triêm (Chủ nhiệm), Vương Đình Thắng, Nguyễn Tương Tri, Võ Trọng An

CS-DTT.05.GD.123

Xây dựng và sử dụng tài liệu hình ảnh nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên trong quá trình học tập môn Tâm lý học đại cương

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thị Hồng Vân, Nguyễn Bá Phu, Lệ, Trần Nhật