Dữ liệu đề tài

DHH

ẢNH HƯỞNG CỦA LÍ HỌC TỐNG MINH ĐẾN TIỂU THUYẾT CHỮ HÁN VIỆT NAM TRUNG ĐẠI

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Nguyễn Văn Luân (Chủ nhiệm)

DHH2024-03-198

Các biện pháp phát triển năng lực dạy học STEM cho sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Dương Thị Minh Hoàng (Chủ nhiệm)

503.01-2020.313

Phát triển năng lực dạy học tư duy thống kê cho giáo viên toán theo tiếp cận công nghệ trên dữ liệu thực

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Khoa Toán
Đơn vị thực hiện : Khoa Toán
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân An (Chủ nhiệm), Trần Dũng, Nguyễn Thị Duyến, Tạ Thị Minh Phương

T.22-XH-02

Thế giới nghệ thuật thơ Đông Trình

Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Nguyễn Thị Tịnh Thy (Chủ nhiệm)

DHH2020-03-139

SỬ DỤNG DI TÍCH THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Trần Thị Hải Lê (Chủ nhiệm), Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Đức Cương, Trần Hồng Quân

DHH2020 - 03 - 130

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Ban Giám hiệu
Người tham gia: Nguyễn Thành Nhân (Chủ nhiệm), Trần Thị Hải Lê, Võ Minh Hà, Lê Nguyễn Nam Trân

T21-GD-04

Giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thanh Hùng (Chủ nhiệm), Đinh Thị Phương Loan, Nguyễn Thanh Bình

NN-NCCB 103.01-2021.68

Tính chất điện tử, truyền dẫn tôpô mới và tiềm năng ứng dụng trong spintronics và valleytronics của các màng mỏng điện môi tinh thể tôpô

Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Bùi Đình Hợi (Chủ nhiệm), Võ Thành Lâm, Đoàn Quốc Khoa, Nguyễn Tiến Dũng, Hồ Việt, Trần Tiến

CS-DT T.23-TN-05

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Al2O3 pha tạp Cr(III) bằng phương pháp thuỷ nhiệt

Lĩnh vực: Hoá vô cơ và hạt nhân
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Võ Văn Tân (Cố vấn)

CS-DT

Bắt nạt và sức khỏe tâm thần của trẻ vị thành niên: vai trò của cách ứng phó và hỗ trợ xã hội.

Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Hùng, Đậu Minh Long, Hồ Thị Trúc Quỳnh, Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Nguyễn Phương Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Thu Thảo

CS-DT T.23-GD-05

MÔ HÌNH TPACK CHO GIÁO VIÊN TIN HỌC

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thế Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Nhuận

NCM.T.23-04

Nghiên cứu lịch sử quan hệ quốc tế

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Nguyễn Tuấn Bình (Chủ nhiệm), Lê Thành Nam, Bùi Thị Thảo, Võ Xuân Vinh, Trần Xuân Hiệp, Nguyễn Bình An, Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh