Dữ liệu đề tài

T.22-XH-02

Thế giới nghệ thuật thơ Đông Trình

Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Nguyễn Thị Tịnh Thy (Chủ nhiệm)

DHH2020-03-139

SỬ DỤNG DI TÍCH THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Trần Thị Hải Lê (Chủ nhiệm), Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Đức Cương, Trần Hồng Quân

DHH2020 - 03 - 130

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Ban Giám hiệu
Người tham gia: Nguyễn Thành Nhân (Chủ nhiệm), Trần Thị Hải Lê, Võ Minh Hà, Lê Nguyễn Nam Trân

T21-GD-04

Giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thanh Hùng (Chủ nhiệm), Đinh Thị Phương Loan, Nguyễn Thanh Bình

NN-NCCB 103.01-2021.68

Tính chất điện tử, truyền dẫn tôpô mới và tiềm năng ứng dụng trong spintronics và valleytronics của các màng mỏng điện môi tinh thể tôpô

Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Bùi Đình Hợi (Chủ nhiệm), Võ Thành Lâm, Đoàn Quốc Khoa, Nguyễn Tiến Dũng, Hồ Việt, Trần Tiến

CS-DT T.23-TN-05

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Al2O3 pha tạp Cr(III) bằng phương pháp thuỷ nhiệt

Lĩnh vực: Hoá vô cơ và hạt nhân
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Võ Văn Tân (Cố vấn)

DHH2023-03-187

Phê bình luân lý học văn học: lý thuyết và vận dụng

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Nguyễn Văn Thuấn

T - 23-XH-02

Nghiên cứu của học giới Trung Quốc về tiểu thuyết chữ Hán Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Văn Luân (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Thuấn

T.23-XH-04

Vấn đề bệnh tật trong một số tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI

Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Khoa Ngữ văn
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Nguyễn Thùy Trang (Chủ nhiệm)

CS-DT

Sợi tinh thể quang tử cho ứng dụng phát siêu liên tục

Lĩnh vực: Quang học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thị Thủy (Chủ nhiệm), Hoàng Trọng Đức, Phạm Việt Tuấn, Lê Trần Uyên Tú

DHH2023-03-186

Nghiên cứu lý thuyết tiền tôpô, học máy và ứng dụng phân tích mạng phức tạp

Lĩnh vực: Toán học và thống kê khác, KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Hồ Thị Kim Thoa (Chủ nhiệm), Bùi Quang Vũ, Nguyễn Hồng Quốc, Nguyễn Văn Khang