Dữ liệu đề tài

DHH

ẢNH HƯỞNG CỦA LÍ HỌC TỐNG MINH ĐẾN TIỂU THUYẾT CHỮ HÁN VIỆT NAM TRUNG ĐẠI

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Nguyễn Văn Luân (Chủ nhiệm)

CS-DT-T.24.NV.601.05

Tranh giành độc quyền thương mại giữa Hà Lan với Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ở Đông Á thế kỉ XVII

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Lê Thị Quí Đức

CS-DT-T.24.NV.602.06

Quan hệ Ấn Độ - Philippines trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Lê Thị Quí Đức (Chủ nhiệm)

DHH2024-03-198

Các biện pháp phát triển năng lực dạy học STEM cho sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Dương Thị Minh Hoàng (Chủ nhiệm)

T.24.XH.501.10

Thích ứng tâm lý - xã hội của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học sư phạm, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tâm lý - Giáo dục
Người tham gia: Lê Văn Khuyến (Chủ nhiệm), Hồ Văn Dũng

503.01-2020.313

Phát triển năng lực dạy học tư duy thống kê cho giáo viên toán theo tiếp cận công nghệ trên dữ liệu thực

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Khoa Toán
Đơn vị thực hiện : Khoa Toán
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân An (Chủ nhiệm), Trần Dũng, Nguyễn Thị Duyến, Tạ Thị Minh Phương

T.22-XH-02

Thế giới nghệ thuật thơ Đông Trình

Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Nguyễn Thị Tịnh Thy (Chủ nhiệm)

DHH2020-03-139

SỬ DỤNG DI TÍCH THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Trần Thị Hải Lê (Chủ nhiệm), Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Đức Cương, Trần Hồng Quân

DHH2020 - 03 - 130

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Ban Giám hiệu
Người tham gia: Nguyễn Thành Nhân (Chủ nhiệm), Trần Thị Hải Lê, Võ Minh Hà, Lê Nguyễn Nam Trân

T21-GD-04

Giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thanh Hùng (Chủ nhiệm), Đinh Thị Phương Loan, Nguyễn Thanh Bình

NN-NCCB 103.01-2021.68

Tính chất điện tử, truyền dẫn tôpô mới và tiềm năng ứng dụng trong spintronics và valleytronics của các màng mỏng điện môi tinh thể tôpô

Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Bùi Đình Hợi (Chủ nhiệm), Võ Thành Lâm, Đoàn Quốc Khoa, Nguyễn Tiến Dũng, Hồ Việt, Trần Tiến

CS-DT T.23-TN-05

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Al2O3 pha tạp Cr(III) bằng phương pháp thuỷ nhiệt

Lĩnh vực: Hoá vô cơ và hạt nhân
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Võ Văn Tân (Cố vấn)