Dữ liệu đề tài

DP-DT

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Tô Minh Tân, Trương Chí Hiếu, Mai Chiếm Tuyến, Trần Đức Trí

DP-DT

Nghiên cứu xây dựng mô hình:“Nông dân làm du lịch”

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Nga

TTH.2020-KX.07

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG KHÔNG GIAN PHỐ CỔ GIA HỘI THÀNH TUYẾN PHỐ THƯƠNG MẠI DU LỊCH ĐẶC TRƯNG CỦA THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Nguyễn Vũ Minh, Phạm Mạnh Hùng

TTH.2021-KC.18

Xây dựng hệ thống hỗ trợ người dân với công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để tiếp cận dịch vụ hành chính công trực tuyến trong chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Bùi Quang Vũ, Trần Thiện Thành, Ngô Nhân Đức, Hồ Thị Kim Thoa, Phạm Quang trí (Chủ nhiệm)

DP-DT

Xây dựng mô hình trồng và chăm sóc cây Ba kích tím (Morinda officenalis How) và cây Tràm gió (Melaleuca cajuputi Powell) in-vitro phục vụ phát triển vùng nguyên liệu dược liệu tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Tôn Thất Ái Tín (Chủ nhiệm), Hồ Thanh Hà, Phạm Cường, Nguyễn Duy Phong, Hồ Đăng Nguyên, Hoàng Huy Tuấn

DP-DT

Nghiên cứu phân vùng khô hạn và đề xuất các giải pháp phòng, chống, thích ứng với hạn han trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác, Viễn thám
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Trần Đăng An (Chủ nhiệm), Hà Nam Thắng, Nguyễn Văn Hải, Triệu Ánh Ngoc, Lê Công Chính, Đào Đức Anh, Viên Thanh Nhã, Đỗ Văn Đạo, Vũ Lê Duy Thái

DP-DT-08/2021/HĐ-DAKHCN

Ứng dụng khoa học công nghệ khai thác, phát triển sản phẩm măng Vót theo chuỗi giá trị ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Lê Khắc Phúc, Nguyễn Văn Toản

TTH.2020-KC.08

Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch và phát triển tài nguyên dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Thùy Phương

TTH.2020-KC.08

Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch và phát triển tài nguyên dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Ngô Trí Dũng (Chủ nhiệm), Lê Thị Diễm Kiều, Nguyễn Quốc Sinh, Nguyễn Thùy Phương, Trần Minh Đức, Phạm Thành

TTH.2020-KC.002

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất một số cây đặc sản thương hiệu Nam Đông tại khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và vui chơi Thác Mơ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Tấn Tôn Thất Tử Mỹ (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thùy Dương, Lê Khắc Phúc, Nguyễn Vũ Linh, Nguyễn Thị Bình Minh, Nguyễn Hữu Ánh, Hồ Văn Kha

1A

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN VÀO VIỆC TRUY XUẤT NGUỒN GỐC NHẰM QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VÀ NÂNG CAO GIÁ TRỊ SẢN PHẨM HẠT TIÊU VÀ HẠT CÀ PHÊ TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Thủy

TTH.2020-KC.002

Ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất cây sen tại Thừa Thiên Huế theo chuỗi liên kết

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Huệ (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Hồ Công Hưng, Trần Thị Hoàng Đông, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Lê Công Hùng, Đoàn Đình Dương, Lê Chí Lộc, Bùi Thế Sơn