Dữ liệu đề tài

DP-DT

Nghiên cứu xác định một số loại sâu, bệnh chính gây hại và các biện pháp phòng trừ trên cây sen (sen Huế và sen cao sản) tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Hoàng Thị Kim Hồng

DP-DT

Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển sản xuất cam sành, quýt đường gắn với việc xây dựng nhãn hiệu tập thể tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Phan Thị Á Kim (Chủ nhiệm), Hà Thị Ánh Tuyết, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đức Huy, Phạm Thị Diễm Thi, Nguyễn Minh Trí, Trần Thúy Lan, Nguyễn Văn Thương, Huỳnh Văn Thiệu, Trần Ngọc Hòa

18-HĐTKCM-ĐDLTV, 2018

Định danh loài thực vật VQG Bạch mã

Lĩnh vực: Thực vật học
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Nguyễn Việt Thắng (Chủ nhiệm)

DP-DT

Nghiên cứu hiệu quả và tiềm năng phát triển các mô hình du lịch cộng đồng tại vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, KINH TẾ VÀ KINH DOANH, KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Lê Quang Trực, Nguyễn Quang Phục, Nguyễn Đức Kiên

36/QĐ-UBND

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học tỉnh Quảng Trị thông qua hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Lê Thị Hương (Chủ nhiệm), Phạm Thế Kiên, Đinh Thị Hồng Vân, Hoàng Kim Toản, Phan Minh Tiến

DP-DT KHGL 04-16

Xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong trồng thủy canh và bảo quản sau thu hoạch đối với cây cà chua và cây cải xanh.

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG, Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Nam Phong (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Thị Diễm Hương, Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Văn Huế, Tống Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Văn Quy, Trần Đăng Hòa, Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Thị Trang

DP-DTTTH.2015-KX.01

Vai trò gia đình và dòng họn với sự phát triển xã hội Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Đăng, Đỗ Bang (Chủ nhiệm)

DP-DTCNC-10/2015

Nghiên cứu hoàn thiện các quy trình sản xuất giống cây Gấc và quy trình thâm canh Gấc thương phẩm tại Nghệ An

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Đình Thi (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Thành nf, Phạm Duy Thái nf, Nguyễn Ngọc Hoàng nf, Nguyễn Văn Trường nf

DP-DTNVHQUANGLOI

NHÀ VĂN HÓA XÃ QUẢNG LỢI

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Sĩ Châu (Chủ nhiệm)

DP-DTDINHGIAOTAC

trùng tu và bảo tồn Đình Giao Tác xã Thuận Lộc

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Sĩ Châu (Chủ nhiệm)

DP-DTLABO

Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị Labo xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Lĩnh vực: Y TẾ
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Sĩ Châu (Chủ nhiệm)

DP-DT(Cấp Thành phố - TP Huế)

Xây dựng bộ công cụ phục vụ việc dạy và học môn Tiếng Anh lớp 5 theo chương trình mới

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tường Lân, (Thư ký ĐT)