Dữ liệu đề tài

CS-DT

Đánh giá tiềm năng sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ của các hợp tác xã nông nghiệp tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Tiến Dũng (Chủ nhiệm), Lê Thị Hoa Sen, Hoàng Gia Hùng, Lê Văn Nam

DP-DT 11/2019/HĐ-DAKHCN

Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi bền vững cho đoàn viên thanh niên và nông dân xã Trà Phú, huyện Trà Bồng

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Xuân Bả (Chủ nhiệm), Đinh Văn Dũng (Thư ký), Lê Đức Ngoan, Trần Thị Thu Hồng, Lê Đức Thạo, Trần Ngọc Long, Lê Văn Nam, Hoàng Hữu Tình

QT-DA

Goat Production Systems and Marketing in Laos and Vietnam

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Hữu Văn (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Bả, Lê Văn Nam, Nguyễn Hải Quân, Trần Ngọc Long, Lê Trần Hoàn

CS-DTHĐNCKH2019

Tìm hiểu thực trạng tiêu thụ của các cửa hàng kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn và đặc điểm tiêu dùng của khách hàng trên địa bàn Tp.Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Lê Văn Nam (Chủ nhiệm), Trần Cao Úy

NN-NCCB 504.05-2018.300

Năng lực chống chịu biến đổi khí hậu của các cộng đồng người dân tộc thiểu số ở vùng đồi núi Thừa Thiên Huế trong bối cảnh giảm tiếp cận tài nguyên rừng.

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Lê Thị Hoa Sen (Chủ nhiệm), Lê Thị Hồng Phương, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Hồ Đắc Thái Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Mai, Trần Cao Úy, Lê Văn Nam

DHH2019-02-124

Nghiên cứu thực trạng và hiệu quả sản xuất lúa hữu cơ theo hình thức hợp đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Văn Thành (Chủ nhiệm), Lê Văn Nam, Nguyễn Viết Tuân, Nguyễn Thiện Tâm, Cao Thị Thuyết, Nguyễn Xuân Cảnh

QT-DAJ-3-A-6020-1

Enhancing Climate Change Adaptation Capacity for Smallholder Upland Farmers in North Central Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Nam (Chủ nhiệm), Trần Cao Úy, Nguyễn Văn Thành

CS-DT63ĐHNL-HĐKHCN

Nhu cầu và tiếp cận thông tin nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng trong thực tiễn ở địa bàn Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hoa Sen (Chủ nhiệm), Lê Văn Nam, Nguyễn Tiến Dũng

DHH2016-02-81

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp theo quy mô cánh đồng mẫu lớn ở tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Nam (Chủ nhiệm), Lê Thị Hoa Sen, Trần Cao Úy, Đinh Thị Kim Oanh, Nguyễn Tiến Dũng

CS-DTHĐNCKH2015

Giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị bắp tại huyện Nông Sơn, Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Nam (Chủ nhiệm), Đinh Thị Kim Oanh