Dữ liệu đề tài

2223HTQT005

Multidimensional poverty, agricultural commercialization, and environmental impacts: from discovering conflicts to building sustainable livelihood models for upland communities in developing countries

Lĩnh vực: Xã hội học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Tiến Dũng (Chủ nhiệm), Trần Thanh Đức, Hoàng Thị Hồng Quế, Phan Việt Toàn, Hoàng Gia Hùng, Lê Thị Hoa Sen, Lê Việt Linh, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Văn Chung, Lê Văn Nam, Lê Chí Hùng Cường, Trương Thị Hằng

QT-DA

Assessing the "Nature" of a "Forest Transition" in Vietnam: Ecosystem Services and Social-Ecological Resilience in Locally Managed Forest Landscapes

Lĩnh vực: Tài nguyên rừng
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Nam Thắng (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Hồng Quế

B2016-DHH-11

Nghiên cứu tạo vỏ bao hạt giống các loại hạt ngũ cốc từ nanochitosan và Pseudomonas putida

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hiền Trang (Chủ nhiệm), Trần Thị Thu Hà, Lê Thanh Long, Hoàng Thị Hồng Quế, Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Thy Đan Huyền

B2015-DHH02-07DA

Hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm Pseudomonas phòng trừ bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Thị Thu Hà (Chủ nhiệm), Lê Văn Chánh, Hoàng Thị Hồng Quế, Nguyễn Quang Cơ

B2013-DHH-108

Nghiên cứu kết hợp Trichoderma và Pseudomonas phòng trừ bệnh thối trắng (S. rolfssi) và thối đen cổ rễ (A. niger) hại lạc ở khu vực miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Hồng Quế (Chủ nhiệm), Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Thị Dung