Dữ liệu đề tài

DP-DT

Nghiên cứu hiệu quả và tiềm năng phát triển các mô hình du lịch cộng đồng tại vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, KINH TẾ VÀ KINH DOANH, KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Lê Quang Trực, Nguyễn Quang Phục, Nguyễn Đức Kiên

502.02-2018.33

Phát triển hành vi hướng đến thương hiệu của nhân viên dịch vụ khách sạn tại thị trường mới nổi Châu Á (Đề tài Nafosted)

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Trọng Hùng (Chủ nhiệm), Hồ Thị Thúy Nga, Lê Quang Trực

DHH2015-06-33

Nghiên cứu marketing giáo dục nhằm hoàn thiện công tác quảng bá tuyển sinh bậc đại học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Quang Trực (Chủ nhiệm), Trần Văn Hòa, Hồ Khánh Ngọc Bích, Tống Viết Bảo Hoàng

DHH2014-06-27

NGHIÊN CỨU XU HƯỚNG DỊCH CHUYỂN CHUỖI CUNG RAU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Thị Diệu Linh (Chủ nhiệm), Lê Quang Trực

CS-DT

Nghiên cứu hoạt động marketing truyền miệng WOMM (Word of Mouth Marketing) của doanh nghiệp du lịch tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Ngọc Linh (Chủ nhiệm), Lê Quang Trực

DHH2013-06-23

Nghiên cứu giải pháp phát triển tiểu thủ công nghiệp Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Văn Hòa (Chủ nhiệm), Đào Duy Minh, Lê Quang Trực

CS-DTquên mã

Ứng dụng phương pháp tình huống trong giảng dạy học phần Quản trị marketing bậc đại học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Quang Trực (Chủ nhiệm), Phan Thị Thanh Thuỷ

DHH/2013

Nghiên cứu giải pháp phát triển tiểu thủ công nghiệp Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Hòa, Lê Quang Trực, Phan Thị Nữ, Đào Duy Minh

DHH

Các yếu tố tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Khoa Quản trị Kinh doanh
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Văn Phát (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thuý Đạt, Lê Quang Trực

B2008-DHH06-21

Thực trạng quản trị chất lượng ở các doanh nghiệp công nghiệp Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Trọng Hùng (Chủ nhiệm), Lê Quang Trực, Lê Ngọc Liêm

B2007-DHH

Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Văn Phát (Chủ nhiệm), Hồ Thị Hương Lan, Lê Quang Trực