Dữ liệu đề tài

B2017-DHH-44

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản và sản xuất giống cá căng bốn sọc Pelates quadrilineatus (Bloch, 1790)

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Hữu Toàn (Chủ nhiệm), Lê Văn Dân, Lê Thị Thu An, Trần Nguyên Ngọc, Nguyễn Tử Minh

NN-DTKX19/2014/HĐ-NVQG

Khai thác và phát triển nguồn gen cá Dìa (Siganus guttatus Bloch, 1787), cá Vẫu (Caranx ignobilis Forsskål, 1775), cá Căng (Terapon jarbua Forsskål, 1775), mã số NVQG-2014/19

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh (Chủ nhiệm), Lê Văn Dân, Ngô Hữu Toàn, Trần Nguyên Ngọc, Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Khanh, Bé, Hồ Văn, Võ Điều, Đức, Lê Minh, Việt, Nguyễn Hồng

DP-DTFSPS II/2012/5.2.6.2.24

Xây dựng mô hình NTTS bằng lồng theo công nghệ tiên tiến của Đan Mạch để giảm nghèo vùng đầm phá xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Dân (Chủ nhiệm), Ngô Hữu Toàn, Trần Nguyên Ngọc

DHH2011-02-09nl

Xác định giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn giàu protein nuôi cá rô đồng tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Hữu Toàn, Lê Văn Dân, Trần Thị Thu Sương, Phạm Thị Phương Lan, Trần Thị Ngân

QT-DAFSPS2011

Quy trình sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá rô đầu vuông ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Dân (Chủ nhiệm), Ngô Hữu Toàn, Nguyễn Tử Minh

DP-DT-FSPS-II/2011/5.2.6.2.15

Tập huấn chuyển giao kỹ thuật quy trình sản xuất giống cá rô đầu vuông cho Trung tâm giống cá nước ngọt cấp I - Cư Chánh

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Dân (Chủ nhiệm), Ngô Hữu Toàn

DP-DT-FSPS-II/2011/5.2.6.2.13

Hỗ trợ tập huấn đầu bờ AFFS quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá rô đầu vuông trong ao đất

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Dân (Chủ nhiệm), Ngô Hữu Toàn

DP-DT-FSPS-II/2011/5.2.6.2.16

Hỗ trợ tập huấn đầu bờ AFFS mô hình nuôi cá trê lai trong bể xi măng để giảm nghèo ở Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Dân (Chủ nhiệm), Ngô Hữu Toàn

QT-DAMEKARN2008

Sử dụng cỏ, bèo hoa dâu, lá sắn và thân lá cây môn làm thức ăn cho cá Trắm cỏ

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Hữu Toàn

QT-DARDVIET2008

Chuyển đổi đất NN sang nuôi trồng thuỷ sản với người nghèo

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Hữu Toàn

DP-DTQUANGBINH2007

Sinh sản nhân tạo cá rô đồng và cá lóc ở Quảng Bình

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Dân (Chủ nhiệm), Ngô Hữu Toàn