Dữ liệu đề tài

CS-DT-2016

Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển và năng suất nấm vân chi (Trametes versicolor) trồng tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Lê Thị Thu Hường (Chủ nhiệm), Vũ Tuấn Minh, Trần Thị Ngân

B2016 - DHH - 01.TN.

Hoàn thiện công nghệ sản xuất ong ký sinh nhập nội Tetrastichus brontispae Ferriere trừ bọ dừa Brontispa longissima Gestro tại các tỉnh miền Trung

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Khắc Phúc (Chủ nhiệm), Trần Thị Hoàng Đông, Trần Đăng Hòa, Trần Thị Ngân, Nguyễn Thị Giang, Hoàng Trọng Kháng, Hoàng Trọng Nghĩa, Hoàng Văn Sỵ, Nguyễn Lê Lanh Đa, Lưu Quốc Thắng

QT-DAABI2014

Phát triển và thực hiện chương trình tập huấn kỹ thuật sử dụng rơm rạ để sản xuất nấm ăn

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Thi (Chủ nhiệm), Lê Thị Hương Xuân, Lê Thị Thu Hường, Trần Thị Ngân, Trần Thị Hương Sen, Nguyễn Thị Dung, Hồ Công Hưng

B2013-DHH-07

Nghiên cứu chọn lọc giống lúa kháng rầy lưng trắng (Sogatella furcifera Horvath) thích ứng với điều kiện các tỉnh miền Trung

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đăng Hòa (Chủ nhiệm), Trần Thị Hoàng Đông, Phan Thị Phương Nhi, Nguyễn Hữu Hoà, Lê Khắc Phúc, Trịnh Thị Sen, Trần Thị Ngân, Nguyễn Tiến Long, Hoàng Trọng Kháng

QT-DADRPC2011-117

Đánh giá trên đồng ruộng về nghiên cứu biến đổi khí hậu và chọn giống lúa năng suất cao cho vùng đất dựa vào nước trời ở Đông Nam Á

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đăng Hòa (Chủ nhiệm), Trịnh Thị Sen, Nguyễn Thị Thanh, Trần Thị Ngân, Trần Thị Hoàng Đông, Hoàng Trọng Kháng, Dương Văn Hậu, Trần Thị Nga

DP-DT10/ACP/GL.HPA-2012

Quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh, chết chậm hại cây hồ tiêu

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Chánh (Chủ nhiệm), Trần Thị Nga, Trần Đăng Hòa, Bùi Xuân Tín, Trần Thị Ngân, Đinh Thị Phương, Trần Thị Ánh Tuyết

DHH2011-02-09nl

Xác định giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn giàu protein nuôi cá rô đồng tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Hữu Toàn, Lê Văn Dân, Trần Thị Thu Sương, Phạm Thị Phương Lan, Trần Thị Ngân