Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1939-0807

Algorithms for checking zero-dimensional complete Intersections

Journal of Commutative Algebra, 2020
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: ISI
Tác giả: Lê Ngọc Long, Martin Kreuzer, Lorenzo Robbiano
Liên kết: https://arxiv.org/abs/1903.09563

0167-1987

Soil fragmentation and aggregate stability as affected by conventional tillage implements and relations with fractal dimensions

Soil and Tillage Research, 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Danh mục: ISI
Tác giả: A.A.Tagar (Chính), JanAdamowski, M.S.Memon, Đỗ Minh Cường, A.S.Mashori, W.A.Bhayo
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.still.2019.104494

2588–1191

Giải pháp tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Việt Hoàng, Huỳnh Văn Chương (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/5501/720

2588–1191

MÔ HÌNH CANH TÁC NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ XƠ ĐĂNG, TỈNH QUẢNG NAM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Huỳnh Văn Chương (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/5477

1757-4323

Antecedents of work readjustment of professional returnees: evidence from Vietnam

Asia-Pacific Journal of Business Administration, 2020
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hoàng Trọng Hùng (Chính), Hồ Thị Thúy Nga
Liên kết: https://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=APJBA

2307-8316 (Online); 2309-3331 (Print)

Cloning and Optimizing the Culture Parameters for Expression of R1 and R2 Repeat Regions of P97 Adhesin from Mycoplasma Hyopneumoniae in Escherichia Coli

Advances in Animal and Veterinary Sciences, 2019
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI, Khoa học công nghệ chăn nuôi khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Phùng Thăng Long (Chính), Nguyễn Xuân Hòa, Lê Đức Thạo, Lê Đình Phùng, Đinh Thị Bích Lân
Liên kết: http://dx.doi.org/10.17582/journal.aavs/2019/7.12.1067.1075

nutrient budgets and microbial community in biofloc-based polyculture system of white shrimp, Litopenaeus vannamei and gray mullet, Mugil cephalus cong bung mihhf ọ e

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, 2019
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Anh Toàn

0972-3226

Field evaluation of newly introduced hybrid rice cultivars in Central Vietnam

Research on Crops, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Hồ Lam (Chính), Trần Đăng Hòa (Chính)
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

Mức độ nguy cơ đột qụy và một số yếu tố liên quan đến mức độ nguy cơ cao ở người dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Y học thực hành, 2019
Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Chuyển

1859-4581

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của các giống sen (Nelumbo nucifera) trồng ở Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Chính), Đặng Thanh Long, Võ Thị Mai Hương, Hoàng Thị Kim Hồng