Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1939-0807

Algorithms for checking zero-dimensional complete Intersections

Journal of Commutative Algebra, 2020
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: ISI
Tác giả: Lê Ngọc Long, Martin Kreuzer, Lorenzo Robbiano
Liên kết: https://arxiv.org/abs/1903.09563

Pu Hu Nature Reserve establishment and local response: a case study at Hmong village in Vietnam’s upland

The 4th Asian Conference on Geography., 2019
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Kim Doo-Chul, Bùi Hoàng Tiến
Liên kết: http://www.acg2018.cn

1027-5487

An application of liaison theory to zero-dimensional schemes

Taiwanese Journal of Mathematics, 2019
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: ISI
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Linh, Lê Ngọc Long (Chính), Martin Kreuzer, Nguyễn Chánh Tú
Liên kết: https://arxiv.org/abs/1904.00703

1859-476X

Năng suất, chất lượng thịt của 3 tổ hợp lợn lai GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 nuôi công nghiệp chuồng kín ở miền Trung

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 2019
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Mai (Chính), Lê Đình Phùng (Chính), Nguyễn Xuân Bả, Văn Ngọc Phong, Hồ Lê Quỳnh Châu

2588-1213

Hình tượng con người chối bỏ đô thị trong tiểu thuyết Đỗ Phấn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thùy Trang (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/issue/view/177

2366-2565

Strength of Granulated Blast Furnace Slag during Hydration Reaction Process

Lecture Notes in Civil Engineering, 2019
Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng, Kỹ thuật môi trường và địa chất, địa kỹ thuật
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trần Thanh Nhàn (Chính), Hiroshi Matsuda, Hồ Trung Thành, Trần Thị Ngọc Quỳnh
Liên kết: https://cigos2019.sciencesconf.org/

ISSN (Online) | 2307-8316; ISSN (Print) | 2309-333

Performance and Estimation of Enteric Methane Emission from Fattening Vietnamese Yellow Cattle Fed Different Crude Protein and Concentrate Levels in the Diet

Advances in Animal and Veterinary Sciences, 2019
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Đinh Văn Dũng (Chính), Lê Đình Phùng (Chính), Hynek Roubík
Liên kết: https://nexusacademicpublishers.com/journal/4

Biểu thức miêu tả quy chiếu nhân vật nữ trong một số truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư

Kỷ yếu hội thảo quốc tế Đông Á: những vấn đề nghiên cứu và giáo dục Ngữ văn, NXB Văn hóa - Văn nghệ, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Phương (Chính)

2525-2674

Effect of cultural familiarity on reading comprehension performance: A case-study of Vietnamese and Chilean EFL learners

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2019
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Châu (Chính)

Bệnh chân móng của bò sữa ở tỉnh Lâm Đồng

2019
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Danh, Dương Thanh Hải (Chính), Sử Thanh Long