Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1939-0807

Algorithms for checking zero-dimensional complete Intersections

Journal of Commutative Algebra, 2020
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: ISI
Tác giả: Lê Ngọc Long, Martin Kreuzer, Lorenzo Robbiano
Liên kết: https://arxiv.org/abs/1903.09563

Pu Hu Nature Reserve establishment and local response: a case study at Hmong village in Vietnam’s upland

The 4th Asian Conference on Geography., 2019
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Kim Doo-Chul, Bùi Hoàng Tiến
Liên kết: http://www.acg2018.cn

Xác định hiệu suất lượng tử của dung dịch carbon nano chế tạo từ hạt kê

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2019
Lĩnh vực: Quang học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Khoa Quang, Lê Xuân Diễm Ngọc, Lê Thị Diệu Hiền, Nguyễn Tấn Hoàng Vũ (Chính), Hồ Thị Thu Hương

1027-5487

An application of liaison theory to zero-dimensional schemes

Taiwanese Journal of Mathematics, 2019
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: ISI
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Linh (Chính), Lê Ngọc Long, Martin Kreuzer, Nguyễn Chánh Tú
Liên kết: https://arxiv.org/abs/1904.00703

2588-1213

Hình tượng con người chối bỏ đô thị trong tiểu thuyết Đỗ Phấn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thùy Trang (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/issue/view/177

2366-2565

Strength of Granulated Blast Furnace Slag during Hydration Reaction Process

Lecture Notes in Civil Engineering, 2019
Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng, Kỹ thuật môi trường và địa chất, địa kỹ thuật
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trần Thanh Nhàn (Chính), Hiroshi Matsuda, Hồ Trung Thành, Trần Thị Ngọc Quỳnh
Liên kết: https://cigos2019.sciencesconf.org/

2434-849X

Implementing CEFR at a Vietnamese University- General English language teacchers' perceptions

CEFR journal: Research and Practice, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Thanh Hải

Facebook usage as the means of political participation of the Vietnamese diaspora in Poland

Proceedings Hội nghị Khoa học Quốc tế (không thuộc ở mục 3) có phản biện khoa học., 2019
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hữu An (Chính)
Liên kết: https://euroseas2019.org/program/panels/the-politics-of-engagement-southeast-asian-diasporas-in-relation-to-home-countries

0121-3784

Simulating rice distillers’ by-product with fermented sticky rice; effects on methane production in an in vitro rumen fermentation of ensiled cassava root, cassava foliage and urea

Livestock Research for Rural Development, 2019
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Sangkhom Inthapanya (Chính), T R Preston, Le Thuy Binh Phuong, Lê Đình Phùng, Lê Đức Ngoan
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd31/8/sang31127.html

1859-476X

Ảnh hưởng của ba tổ hợp lợn lai và hai khẩu phần thức ăn đến sinh trưởng và năng suất thân thịt trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 2019
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Đình Phùng (Chính), Hoàng Thị Mai, Nguyễn Xuân Bả, Văn Ngọc Phong, Trần Thanh Hải, Huỳnh Thị Mai Hồng, Hồ Lê Quỳnh Châu

1859-1612

Những chuyển biến trong giáo dục nhà chùa ở Miến Điện dưới thời vua Mindon (1853-1878)

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2019
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Quí Đức (Chính)

0866-7144

Extraction optimization of Ophiocordyceps sobolifera polysaccharides wwith antioxidant activities

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Văn Khoa (Chính), Lê Trung Hiếu, Lê Lâm Sơn, Trịnh Tam Kiệt, Trần Thị Văn Thi (Chính)