Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

978-604-974-688-8

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các công ty lâm nghiệp tại tỉnh Bình Định

Nhà xuất bản Đại học Huế, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Văn Chương

2588-1213

An investigation of teachers’ questioning in the English reading classrooms – a case study

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Thị Xuân Dung (Chính), Trần Thị Thùy Trang
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v129i6B

0022-3263 / 1520-6904 

Theoretical and Experimental Studies of the Antioxidant and Antinitrosant Activity of Syringic Acid

Journal of Organic Chemistry, 2020
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: SCIE
Tác giả: Dương Tuấn Quang
Liên kết: https://dx.doi.org/10.1021/acs.joc.0c02258

ISSN: 0859-1612

THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Bắc, Phạm T MInh Phương (Chính)

ISSN: 0859-1612

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC VIÊN TẠI CƠ SỞ 3, TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Bắc, Hàn Văn Tuyên (Chính)

ISSN

TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU Fe2O3/GRAPHEN OXIT DẠNG KHỬ

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2020
Lĩnh vực: Khoa học hoá học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Thị Ngọc Cẩm (Chính)

978-604-60-3259-5

Đánh giá mức độ nhạy cảm nền công trình bằng phương pháp viễn thám và GIS phục vụ quy hoạch xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2020, 2020
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chính), Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/483

978-604-60-3259-5

Công nghệ xây dựng cơ sở dữ liệu GIS 3D thực tế phục vụ quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị (Trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Thừa Thiên Huế)

Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2020, 2020
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn (Chính), Hoàng Dương Huấn (Chính), Lê Vĩnh Chiến, Hoàng Bảo Hùng
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/483

978-604-60-3259-5

Assessment of slope stability of the eluvial-deluvial clays along mountainous roads in Thua Thien Hue province, Viet Nam

Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2020, 2020
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chính), Hà Văn Hành, Nguyễn Quang Tuấn, Đỗ Quang Thiên, Hoàng Ngô Tự Do
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/483