Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-1612

Quản lý hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh các trường THPT huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học, 2022
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Bắc

1859-1612

Hoạt động đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường THCS Quận 2, TPHCM

Tạp chí Khoa học, 2022
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Bắc

1859-1612

Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non trên địa bàn huyện ĐakRông, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học, 2022
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Bắc

2588- 1213

Thực trạng hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh ở các trường THPT huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC, Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Bắc, Nguyễn Bá Phu, Lê Văn Khuyến

1859-1612

Đề xuất quy trình ứng dụng Google Sites xây dựng hồ sơ học tập điện tử trong dạy học

Tạp chí Khoa học, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh (Chính)

2352-4855

Dynamics of seagrass beds and land use–land cover characteristics in Vietnamese Marine protected areas

Regional Studies in Marine Science, 2022
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Công Tín (Chính), Nguyễn Tú Uyên, Nguyễn Hữu Chí Tư, Ngô Hữu Bình, Trần Ngọc Khánh Ni
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352485522003899?dgcid=author

2320-8694

Influence of foliar application with Moringa oleifera residue fertilizer on growth,and yield quality of leafy vegetables

Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Chanthanousone Hatsadong (Chính), Phan Thu Thảo, Nguyễn Quang Cơ, Nguyễn Thị Diệu Thể, Đặng Thanh Long, Hồ Thị Hoàng Nhi, Nguyễn Lê Quý Bảo, Trương Thị Hồng Hải (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.18006/2022.10(6).1453.1461

2363-6203

Detection and assessment of the spatio-temporal land use/cover change in the Thai Binh province of Vietnam’s Red River delta using remote sensing and GIS

Modeling Earth Systems and Environment, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thị Việt Hương (Chính), Bùi Bảo Thiện (Chính), Vũ Thị Phương
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s40808-022-01636-8

1859-4603

Emotional intelligence of Hue University students

Tạp chí Khoa học xã hội, Nhân văn và Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
Liên kết: https://doi.org/10.47393/jshe.v11i2.974