Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Sự hình thành và phát triển “Đối thoại An ninh Tứ giác” (QUAD) - Nhìn từ vai trò của Nhật Bản và Ấn Độ

Hội thảo khoa học quốc gia “Bộ tứ kim cương (QUAD) trong cấu trúc an ninh khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2023
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình
Liên kết: https://hcmussh.edu.vn/news/item/28694

0739-1102

Identification of potential anti-hyperglycemic compounds in Cordyceps militaris ethyl acetate extract: in vitro and in silico studies

Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Bùi Quang Thành (Chính), Tôn Thất Hữu Đạt (Chính), Phan Tứ Quý, Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Minh Thái, Nguyễn Vĩnh Phú, Lê Văn Tuấn, Lam K. Huynh, Mai Suan Li, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)

2666-6065

Climate change and human health in Vietnam: a systematic review and additional analyses on current impacts, future risk, and adaptation

The Lancet, 2023
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nu Quy Linh Tran..et al., (Chính), Đặng Thị Anh Thư, Nguyễn Đức Kiên, Dung Phung (Chính)

2588-1256

ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN ĐẾN THỜI GIAN BIẾN THÁI VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG GHẸ XANH Portunus pelagicus (Linnaeus 1766)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2023
Lĩnh vực: Sinh lý và dinh dưỡng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Mạc Như Bình (Chính), Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
Liên kết: https://tapchidhnlhue.vn/index.php/id20194

1386-9477

Tuning the electronic heat capacity and thermal Schottky anomaly of monolayer -borophene via adsorbed gas molecules

Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, 2023
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Le T.T. Phuong (Chính), Tran C. Phong (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1386947723002072

ISBN 987-604-924-769-9

Tích hợp viễn thám và GIS để giải mã đất xây dựng ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2023, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Nguyễn Ngọc Thanh (Chính), Dương Quốc Nõn, Nguyễn Thị Thuỳ An, Lê Trọng Thực, Nguyễn Duy Phong

ISBN: 978-604-924-769-9

ỨNG DỤNG AI, GIS VÀ UAV TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI KHU ĐÔ THỊ MỸ GIA, THÀNH PHỐ NHA TRANG TỈNH KHÁNH HOÀ

kỷ yếu hội thảo khoa học GIS toàn quốc 2023, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Bình

ISBN: 978-604-924-769-9

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN CÂY KEO TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

kỷ yếu hội thảo khoa học GIS toàn quốc 2023, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Bình (Chính), Hồ Nhật Linh, Nguyễn Đình Tiến, Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ)

978 - 604 - 924 - 767 - 5

ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÔ TẢ CẤU TRÚC TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN CHO CHÓ MÈO

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc 2023, 2023
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI, Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Danh mục: Khác
Tác giả: Thân Thị Thanh Trà (Chính)

1741-0541

De novo variants of dominant monogenic disorders in Vietnam detected by a noninvasive prenatal test: a case series

Personalized Medicine, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trần Nhật Thăng, Võ Tá Sơn, Nguyễn Duy Ánh, Nguyễn Cảnh Chương, Đinh Thúy Linh, Tràn Thị Minh Thư, Trần Danh Cường, Lương Thị Lan Anh, Đoàn Kim Phương, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hà Thị Minh Thi, Trương Thị Linh Giang, Cao Thi Mai Phương, Trần Thị Nhật Vy, Trịnh Nhựt Thu Hương, Lê Quang Thanh, Nguyễn Vạn Thông, Hoàng Thị Diễm Tuyết, Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Bùi Chí Thương, Trần Thị Sơn Trà, Lâm Đức Tâm, Lê Hồng Thịnh, Nguyễn Bá Mỹ Ngọc, Hồ Việt Thắng, Nguyễn Minh Trung, Đào Thị Trang, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Lê Thu Hằng, Hà Phương Nhung, Lữ Y Thanh, Đỗ Thị Thanh Thúy, Trương Đình Kiệt, Phan Minh Duy, Nguyễn Hoài Nghĩa, Giang Hoa, Tăng Hùng Sang
Liên kết: https://doi.org/10.2217/pme-2023-0105