Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1661-7827

The Direct and Indirect Costs of Colorectal Cancer in Vietnam: An Economic Analysis from a Social Perspective

International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Bình Thắng (Chính), Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Minh Tú
Liên kết: https://doi.org/10.3390/ijerph18010012

1661-7649

Should Scrotal Color Doppler Ultrasound Be Routinely Indicated in Fertility Evaluation of Non-Azoospermic Men?

Current Urology, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Minh Tâm, Nguyễn Đắc Nguyên, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Phạm Chí Kông, Lê Đình Dương, Cao Ngọc Thành
Liên kết: https://doi.org/10.1159/000499236

978-604-320-272-4

Tác động của Biến đổi khí hậu và ứng phó trong sản xuất nông nghiệp ở vùng núi tỉnh Thừa Thiên Huế: Quan điểm của các bên liên quan

Hội thảo khoa học quốc gia về khí tượng, thuỷ văn, môi trường và Biến đổi khí hậu lần thứ XXII. Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính), Trương Văn Giang, Hoàng Gia Hùng, Nguyễn Tiến Dũng

ISBN: 978-604-60-3259-5

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TMV.LIS TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM

Hội thảo GIS toàn quốc 2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Bình (Chính), Hồ Việt Hoàng

2525-2674

"Thực tiễn xây dựng bài giảng e-learning trong giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại Khoa Việt Nam học

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2020
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Xuân (Chính), Đoàn Minh Triết

9789672165736

The Impact of the East-West Economic Corridor on Forest-Dependent Livelihoods in Vietnam, Laos and Thailand

Strategic Information and Research Development Centre, 2020
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Đào Duy Minh, Bùi Đức Tính (Chính)
Liên kết: https://www.sumernet.org/publication/?refinementList[publishedName][0]=2019

ISBN: 978-604-60-3259-5

THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEBGIS ĐỂ PHỤC VỤ VIỆC QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU THÔNG TIN GIÁ ĐẤT TẠI XÃ DUY NGHĨA, HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM

Hội thảo GIS toàn quốc 2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Bình (Chính), Hồ Nhật Linh

ISSN 2525-2216

ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CỦA KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG MEKONG

Tạp chí Khoa học Đất, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thùy Phương (Chính), Nguyễn Văn Bình

ISBN: 978-604-60-3259-5

ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG ĐẤT LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Hội thảo GIS toàn quốc 2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Bình (Chính), Hồ Nhật Linh, Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ)

20711050

Adapting to climate extreme events based on livelihood strategies: evidence of rural areas in Thua Thien Hue province, Vietnam

Sustainability, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đào Duy Minh (Chính), Nguyễn Đăng Hào, Philippe Lebailly
Liên kết: https://susy.mdpi.com/user/manuscripts/status

0218-1967

Computing Subschemes of the Border Basis Scheme

International Journal of Algebra and Computation, 2020
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Danh mục: SCIE
Tác giả: Martin Kreuzer , Lê Ngọc Long, Lorenzo Robbiano
Liên kết: https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S0218196720500599