Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ẢNH HƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG XEN ĐẾN TÌNH HÌNH SÂU HẠI RAU CẢI XANH (Brassica juncea)

Tạp chí Bảo vệ thực vật, 2022
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Hoàng Đông, Trần Thị Xuân Phương, Nguyễn Thị Giang (Chính)

Essential Oils of Two Ginger Plants Newmania orthostachys N.S. Lý & Škorničk. and N. serpens N.S. Lý & Škorničk.: Chemical Compositions and Antimicrobial Activity

Journal of Essential Oil-Bearing Plants, 2022
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Le Thi Huong (Chính), Ly Ngoc Sam, Do Ngoc Dai (Chính), Phạm Việt Tý, Ninh The Son (Chính)
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0972060X.2022.2158046

1832-4215

Feedback precision and learners’ responses: A study into ETS Criterion automated corrective feedback in EFL writing classrooms

JALT CALL Journal, 2022
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Giang Thi Linh Hoang (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.29140/jaltcall.v18n3.775

1859-4603

Học tập phát triển nghề nghiệp giáo viên: tác động của môi trường

Tạp chí Khoa học xã hội, Nhân văn và Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đinh Thị Hồng Vân (Chính), Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Nguyễn Thanh Hùng
Liên kết: https://doi.org/10.47393/jshe.v11i2.993

1859-0810

Xây dựng vấn đề thực tiễn trong học tập dựa trên vấn đề phần Sinh học cơ thể, Sinh học lớp 11

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC, Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Phương (Chính), Đặng Thị Dạ Thủy

Effect of a Combination of Lysolecithin, Synthetic Emulsifier and Monoglycerides on the Apparent Ileal Digestibility, Metabolizable Energy and Growth Performance of Growing Pigs

Animals, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Đức Ngoan, La Van Kinh (Chính), Vasanthakumari B L (Chính), Thanh H L T, Wealleans A L, Loan N V T H
Liên kết: https://doi.org/10.3390/ani13010088

4238-2020/CXBIPH/01-62/KHTNCVN

Management and Utilizing of Granular and Cohesive soil as Natural Building Materials in Thua Thien Hue, Vietnam

Proceedings of the 13th national conferences on geography sciencesAt: Hanoi, Vietnam, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Quang Thiên, Châu Mạnh Quỳnh, Nguyễn Thị Thu Huyền, Dươnng Thái
Liên kết: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=vi&user=MgYZJMwAAAAJ&citation_for_view=MgYZJMwAAAAJ:JQOojiI6XY0C

2525-2674

SỬ DỤNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP ĐỂ DẠY KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2022
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thanh Bảo Trân (Chính)
Liên kết: https://tapchinnvh.hucfl.edu.vn/index.php/tckhnnvh/article/view/256/pdf

Sự phát triển kinh tế Hàn Quốc đầu thế kỷ XXI và những kinh nghiệm đối với Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia “30 năm quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2022): Thành tựu và triển vọng”, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2022
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Xuân Hiệp, Nguyễn Tuấn Bình, Trần Thái Bảo
Liên kết: https://baothuathienhue.vn/trao-doi-ve-thanh-tuu-trien-vong-trong-quan-he-hop-tac-viet-nam-han-quoc-a121885.html?fbclid=IwAR3ytS8M8ZByTplzdLNfv15_arlreaAtcQnROkIIGkHBrxyak9FtMrejyUE