Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1930-0433

Pheochromocytoma of the organ of Zuckerkandl

Radiology Case Reports, 2020
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thanh Thảo
Liên kết: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1930043320306014

1177-889X

Measurement of Health-Related Quality of Life Among Colorectal Cancer Patients Using the Vietnamese Value Set of the EQ-5D-5L

Patient Preference and Adherence, 2020
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Minh Tú, Trần Bình Thắng (Chính)
Liên kết: https://www.dovepress.com/articles.php?article_id=60022

Mô hình giáo dục mở đối với sự phát triển của phân viện học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế

Kỷ yếu khoa học "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Phân viện học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế, tháng 12 năm 2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa (Chính), Nguyễn Lê Trung Thành

1573-2959

Estimation of nitrogen and phosphorus concentrations from water quality surrogates using machine learning in the Tri An Reservoir, Vietnam

Environmental Monitoring and Assessment, 2020
Lĩnh vực: Viễn thám, Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thuỷ sản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hà Nam Thắng (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-020-08731-2

1526-0542

Applying lessons learnt from research of child pneumonia management in Vietnam

Paediatric Respiratory Reviews, 2020
Lĩnh vực: Nhi khoa
Danh mục: SCIE
Tác giả: Bùi Bỉnh Bảo Sơn
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.prrv.2020.09.005

2588-1256

ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ PHẨM THÂN LÁ GAI XANH AP1 TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA BÒ THỊT NUÔI TRONG NÔNG HỘ Ở TỈNH QUẢNG NGÃI

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2020
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Tường Vy (Chính), Lê Hoàng Duy, Nguyễn Minh Cần, Trương Thị Bích Hồng, Trương Thị Thảo, Lê Thị Như Quỳnh, Võ Thị Việt Dung, Nguyễn Thị Phê, Đinh Văn Dũng (Chính)
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194

1693-1246

A Simple Simulation of Surface Plasmon Resonance in The Kretschmann Configuration Using Google Sheets

Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia-Indonesian Journal of Physics Education, 2020
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Ngô Khoa Quang (Chính), Nguyễn Phạm Quỳnh Anh, Hoàng Chí Hiếu
Liên kết: https://doi.org/10.15294/jpfi.v16i2.24753