Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Bệnh học thuỷ sản

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phước (Chủ biên), Trương Thị Hoa, Nguyễn Đức Quỳnh Anh, Võ Đức Nghĩa, Lê Văn Bảo Duy

Biến đổi khí hậu và giải pháp thích ứng trong sử dụng đất ở vùng duyên hải miền Trung Việt Nam. ISBN: 978-604-912-773-1

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ biên), Dương Quốc Nõn, Phan Thị Phương Nhi

Câu hỏi và bài tập kĩ năng Atlat Địa lí Việt Nam (218 trang)

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ

Community initiatives for local sustainability. Chapter III: Ecotourism project in Hong Ha commune: A case study of sustainable community initiatives in Vietnam. Pp. 43-66, Published by Kyoto University, printed by Hokuto Print Co., LTD.

2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tùng, Miki Yoshizumi (Chủ biên), Hirohide Kobayashi, Lê Ngọc Vân Anh, Jane Singer, Ayako Fujieda, Takaaki Miyaguchi (Chủ biên), Holger Schafer

Công nghệ sản xuất giống cây trồng

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Lê Tiến Dũng (Chủ biên), Trần Thị Thu Giang, Nguyễn Tiến Long, Lê Như Cương, Phan Thị Phương Nhi

Đánh giá trình độ toán: hiểu sâu khái niệm và thành thạo kĩ năng cơ bản trong giải quyết vấn đề.

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Trần Vui (Chủ biên)

Đất và Phân bón (5 tín chỉ)

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ biên), Lê Thanh Bồn (Chủ biên), Lê Thiên Vinh, Trương Thị Ly Na

Detecting and Modelling the Changes of Land Use and Land Cover for Land Use Planning in Da Nang City, Vietnam ISBN: 978-3-8382-1136-7

2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh

Động lực nước dưới đất

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Đình Tiến

Động vật không xương sống

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Lê Trọng Sơn (Chủ biên), Hoàng Đình Trung

Edwardsiella tác nhân gây bệnh phổ biến trong nuôi trồng thuỷ sản

2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phước (Chủ biên), Nguyễn Thị Xuân Hồng

Farmers' responses to VietGAP: a case study of a policy mechanism for transforming the traditional agri-food system in Vietnam

2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chủ biên)