Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-085-5

Công nghệ sinh học ứng dụng trong cây trồng

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Trương Thị Hồng Hải (Chủ biên), Hoàng Văn Nam (Chủ biên), Dương Thanh Thủy, Trần Thị Triêu Hà, Trần Thị Phương Nhung

Hướng dẫn quy trình, thao tác PCR

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Hồ Lê Quỳnh Châu (Chủ biên), Bùi Thị Hiền

978-604-974-086-2

Giáo trình Mạch điện tử

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Tác giả: Ngô Xuân Cường (Chủ biên)

Giáo trình Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Tác giả: Bùi Thị Thu (Chủ biên), Phan Anh Hằng

978-604-974-041-1

Giáo trình Lý thuyết liên văn bản

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

nhận dạng một số loài thực vật bằng hình ảnh ở vườn quốc gia bạch mã (Picture guidebook of plants in bach ma national park)

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Thực vật học
Tác giả: Đoàn Hoài Nam, Nguyễn Vũ Linh, Trần Thiện Ân, Nguyễn Việt Thắng

Trồng trọt đại cương

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Minh Hiếu (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh, Trần Thị Xuân Phương

978-604-62-5981-7

Văn học từ những góc nhìn (viết chung)

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

978-604-65-3676-5

Thu hút đầu tư và phát triển nuôi trồng thủy sản khu vực Bắc Trung bộ, Việt Nam

NXB Lao động xã hội, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Tác giả: Nguyễn Văn Toàn (Chủ biên), Lê Nữ Minh Phương (Chủ biên)

Thơ Việt Nam hiện đại: Thi luận và chân dung

NXB Văn học, 2018
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Hồ Thế Hà

978-604-80-3565-5

NỀN KINH TẾ SỐ TRƯỚC BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4

NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, 2018
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga

Giáo trình Tham Vấn Tâm lý

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Tác giả: Đinh Thị Hồng Vân (Chủ biên), Nguyễn Phước Cát Tường