Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Trắc nghiệm Di truyền học

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Trọng Phán

Triết học Pháp từ cội nguồn đến hiện đại

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Tác giả: Nguyễn Thế Phúc (Chủ biên), Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên), Nguyễn Việt Phương (Chủ biên), Phạm Quang Trung, Hà Lê Dũng, Hồ Minh Đồng, Phan Tuấn Anh, Đỗ Minh Hợp, Đoàn Đức Hiếu, Trịnh Văn Toàn, Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Kim Hồng, Lê Bình Phương Luân, Đỗ Xuân Hiển, Nguyễn Công Oanh, Lê Kim Bình, Trần Hương Giang, Đinh Thị Phượng, Lê Văn Phục, Nguyễn Khoa Huy, Nguyễn Tấn Hùng,, Nguyễn Hồng Đức

Triết học Pháp: Từ cội nguồn đến hiện đại

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Tác giả: Nguyễn Thế Phúc (Chủ biên), Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên), Nguyễn Việt Phương (Chủ biên)

Văn hóa biển đảo Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa dân gian

2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Tác giả: Vũ Quang Dũng (Chủ biên), Nguyễn Duy Thiệu, Ngô Đức Thịnh, Trần Mai Phượng

Văn học Việt nam hiện đại giai đoạn từ đầu thế kỉ XX đến 1930

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Hoàng Đức Khoa (Chủ biên), -Tôn Thất Dụng (Chủ biên)

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Huế - 20 năm xây dựng và phát triển

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Đỗ Mạnh Hùng (Chủ biên), Lê Thị Hoài Thanh, Lê Thị Quí Đức

978 - 604 - 73 - 5439 - 9

Giải mã chính sách của Hàn Quốc đối với Đông Bắc Á (từ sau Chiến tranh lạnh đến đầu thế kỷ XXI).

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Phan Thị Anh Thư (Chủ biên)

Bệnh học ngũ quan y học cổ truyền

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Tác giả: Nguyễn Thị Tân (Chủ biên)

Chế biến dược liệu

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Tác giả: Nguyễn Thị Tân (Chủ biên)

Bài giảng Tâm lý du khách

2017
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

"Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra,đánh giá môn giáo dục công dân ở trường trung học"

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Lê Văn Thuật, Nhiều tác giả

50 BỘ ĐỀ TIẾNG ANH LUYỆN THI THPT QUỐC GIA - Phương Pháp Trắc Nghiệm

2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Phương, Cái Ngọc Duy Anh (Chủ biên)