Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Hoạt chất sinh học có nguồn gốc thực vật

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Phạm Quang Chinh (Chủ biên), Phạm Thành

Học Tốt Tiếng Anh lớp 5

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Duyên (Chủ biên), HỒ THỊ THÙY TRANG

Hướng dẫn học và ôn tập môn Giáo dục công dân (chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia)

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Đặng Xuân Điều, Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Hoàng Phi Hải

Kỹ thuật dạy học Sinh học

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phan Đức Duy (Chủ biên), Đặng Thị Dạ Thủy, Nguyễn Thị Diệu Phương, Phạm Thị Phương Anh trường đại học Sư phạm

Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên trong nuôi trồng thuỷ sản

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Mạc Như Bình (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Thủy

Kỹ Thuật trồng, chăm sóc và chế biến cà phê

2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Nguyễn Hồ Lam (Chủ biên)

Kỹ thuật trồng, chăm sóc và chế biến chè

NXB Nông Nghiệp, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Nguyễn Hồ Lam (Chủ biên), Nguyễn Quốc Sinh, Hồ Ngọc Mẫn, Huỳnh Thị Thu Hà

Phân tích đất và phân bón (3 tín chỉ)

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Thu, Trương Thị Hồng Phương

Phương pháp Toán lý 1

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Nguyễn Trường Thọ (Chủ biên), Lê Ngọc Minh

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA TẠI MỘT SỐ TỈNH BẮC TRUNG BỘ. ISBN:978-604-912-924-7

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ biên), Trương Đỗ Minh Phượng, Dương Tố Trinh, Dương Đệ Phương, Thân Văn Quý

sinh học thực vật

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Anh, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Minh Trí