Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Đánh giá trình độ toán: hiểu sâu khái niệm và thành thạo kĩ năng cơ bản trong giải quyết vấn đề.

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Trần Vui (Chủ biên)

Đất và Phân bón (5 tín chỉ)

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ biên), Lê Thanh Bồn (Chủ biên), Lê Thiên Vinh, Trương Thị Ly Na

Detecting and Modelling the Changes of Land Use and Land Cover for Land Use Planning in Da Nang City, Vietnam ISBN: 978-3-8382-1136-7

2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh

Động lực nước dưới đất

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Đình Tiến

Động vật không xương sống

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Lê Trọng Sơn (Chủ biên), Hoàng Đình Trung

Edwardsiella tác nhân gây bệnh phổ biến trong nuôi trồng thuỷ sản

2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phước (Chủ biên), Nguyễn Thị Xuân Hồng

Farmers' responses to VietGAP: a case study of a policy mechanism for transforming the traditional agri-food system in Vietnam

2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chủ biên)

Giáo Trình Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ biên), Tôn Thất Chất (Chủ biên), Trần Vĩnh Thắng, Phan Thị Mỹ Nhung

978-604-912-946-9

Giáo trình Kỹ thuật trồng nấm, ISBN 978-604-912-946-9

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chủ biên), Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Trương Thị Ly Na, Hoàng Trung Thông, Hồ Thị Hải

978-604-912-941-4

Giáo trình Phân tích Hóa sinh - Sinh lý thực vật, ISBN 978-604-912-941-4

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Trần Thị Lệ (Chủ biên), Trần Thị Hương Sen, Nguyễn Thị Bích Thu, Trương Thị Hồng Phương

Giáo trình Trí tuệ nhân tạo

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Hoàng Thị Lan Giao (Chủ biên), Đoàn Thị Hồng Phước, Trần Thanh Lương

Giáo trình Vi sinh vật học môi trường

NXB Bách khoa Hà Nội, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Trần Viết Cường (Chủ biên), Bùi Văn Hạt, Lê Thị Bích Lam, Nguyễn Xuân Huy, Phạm Quang Hà, Biền Văn Minh