Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978 - 604 - 337 - 565 - 7

RỐI LOẠN TRẦM CẢM Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chủ biên), Hồ Thị Trúc Quỳnh, Nguyễn Hoàng Đông

978-604-337-548-0

Cây ngô nếp - Nghiên cứu và sản xuất tại Điện Bàn, Quảng Nam, ISBN 978-604-337-548-0

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Văn Đức (Chủ biên), Trần Phương Đông (Chủ biên), Phan Thị Bé, Nguyễn Đình Thi, Lê Thu Hà, Hoàng Gia Hùng

ISBN: 978-604-60-3515-2

CÂY DỪA - KĨ THUẬT NHÂN GIỐNG, TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN (196 trang, 9 tác giả)

NXB Nông Nghiệp, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trần Thị Hoàng Đông, Trần Đăng Hòa

978-604-337-412-4

Sổ tay hướng dẫn Kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn trong nông hộ miền Núi

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả, Lê Đức Ngoan, Đinh Văn Dũng, Lê Đức Thạo

978-604-337-207-6

CÂY KHOAI LANG VÀ KỸ THUẬT TRỒNG KHOAI LANG ĂN LÁ

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trịnh Thị Sen (Chủ biên), Phan Thị Phương Nhi, Dương Thanh Thủy, Trần Văn Tý

ISBN: 978-604-60-3567-1

Thiên địch trên ruộng lúa

NXB Nông Nghiệp, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Tác giả: Trần Thị Hoàng Đông (Chủ biên)

978-604-60-3565-7

Hợp tác – Liên kết trong sản xuất nông nghiệp

NXB Nông Nghiệp, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Thị Hồng Phương (Chủ biên), Nguyễn Trần Tiểu Phụng (Chủ biên)

978-604-60-3566-4

Lý thuyết thích ứng với Biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái trong sản xuất nông nghiệp

NXB Nông Nghiệp, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Thị Hồng Phương (Chủ biên)

978-604-337-478-0

Phương pháp và kỹ năng truyền thông trong khuyến nông

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Thị Hồng Phương (Chủ biên), Lê Chí Hùng Cường