Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-54-7044-2

Ôn luyện - Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán lớp 1 (Tập hai)

NXB Đại Học Sư phạm Hà Nội, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Hoài Anh (Chủ biên), Đỗ Đức Bình, Trần Ngọc Bích, Đỗ Tiến Đạt, Trần Thúy Ngà

Hóa sinh đại cương

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chủ biên), Hồ Trung Thông (Chủ biên), Đinh Thị Hương Duyên

Video art cơ bản

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền Lê (Chủ biên), Phan Lê Chung (Chủ biên)

Du lịch lễ hội

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Thị Thanh Giao

978-604-81-1642-2

Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản trị công

NXB Tư Pháp, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Hoàng Thị Ái Quỳnh

9786046548065

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển hệ thống Logistics quốc gia

NXB Lao động xã hội, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyen Thi Thuy Hong (Chủ biên), Phạm Thị Thanh Xuân (Chủ biên), Nguyen Thi Bach Tuyet (Chủ biên), Dang Thi Thuy Ha

Giáo trình văn học thiếu nhi

đại học sư phạm thành phố hồ chí minh, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm

ISBN

NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Nguyễn Duy Phương (Chủ biên)

978-604-974-321-4

Structured Query Language (SQL)

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Trần Nguyên Phong (Chủ biên), Lê Mỹ Cảnh (Chủ biên)

978-620-2-67779-0

India - Myanmar Relations (1992 - 2014) under the Impacts of India’s Foreign Policy Adjustment

Lambert Academic Publishing, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình (Chủ biên), Bùi Thị Thảo, Hoàng Chí Hiếu, Trần Xuân Hiệp

978-604-54-7034-3

Ôn luyện - Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán lớp 1 (Tập một)

NXB Đại Học Sư phạm Hà Nội, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Hoài Anh (Chủ biên), Trần Ngọc Bích, Đỗ Đức Bình, Đỗ Tiến Đạt, Trần Thúy Ngà

Giáo trình Quản trị dịch vụ

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Hoàng Trọng Hùng, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Minh Hương