Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Bài giảng điện tử Vật lý lớp 11

2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Thị Ngọc Bảo (Chủ biên), Ngô Khoa Quang (Chủ biên), Nguyễn Phạm Quỳnh Anh (Chủ biên)

giáo án Công nghệ 11

2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học vật lý khác
Tác giả: Lê Xuân Diễm Ngọc, Lê Phước Định, Ngô Khoa Quang

chuyên đề vật lý 10 chuyên

2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học vật lý khác
Tác giả: Lê Xuân Diễm Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Phạm Quỳnh Anh (Chủ biên)

978-604-337-590-9

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA MIỀN TRUNG 2022- CHUYÊN ĐỀ DI SẢN VÀ KIẾN TRÚC TRUYỀN THỐNG

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Trọng Vinh

978 - 604 - 337 - 224 - 3

SỔ TAY VĂN HÓA ĐỌC (DÀNH CHO SINH VIÊN)

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Hoàng Đông

Giáo án Vật lý 10

2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học vật lý khác
Tác giả: Lê Xuân Diễm Ngọc (Chủ biên), Lê Phước Định, Dụng Thị Hoài Trang

978-604-337-589-3

Kỷ yếu Văn chương xứ Huế trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Tác giả: Thanh Ngân Lê

Hướng dẫn học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (2020)

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Triết học
Tác giả: Trần Thị Giang

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VIỆT NAM HỌC

2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Hồ Viết Hoàng (Chủ biên), Trần Mai Phượng, Dương Thị Nhung, Trần Thị Xuân, Đoàn Minh Triết

GIÁO TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Nguyễn Mạnh Sơn (Chủ biên), Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Hoàng Yến, Lê Xuân Diễm Ngọc, Ngô Khoa Quang

ISBN 978-1-80356-588-0 (Chapter DOI: 10.5772/intec

Potential Substitutes of Antibiotics for Swine and Poultry Production. In: Asghar Ali Kamboh (Editor), Antibiotics and Probiotics in Animal Food - Impact and Regulation

IntechOpen, London, 2022
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Hồ Trung Thông (Chủ biên), Lê Nữ Anh Thư

Thực tập Hóa Môi trường

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Tác giả: Lê Văn Tuấn (Chủ biên), Phạm Khắc Liệu, Đặng Thị Thanh Lộc, Hoàng Thị Mỹ Hằng, Dương Thành Chung