Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-610-9

Các mô hình du lịch cộng đồng tại vùng đệm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng: Thực trạng và hàm ý chính sách

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Nguyễn Quang Phục (Chủ biên), Đặng Trung Kiên (Chủ biên)

ISBN: 978-604-308-027-8

TRIẾT HỌC VÀ THỰC TIỄN

NXB Khoa học Xã hội, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Triết học
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Ngọc Hà (Chủ biên)

978-604-974-464-8

Chiến lược và Chính sách Môi trường

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Tác giả: Lê Văn Thăng, Trần Anh Tuấn, Đường Văn Hiếu, Hoàng Công Tín

978-604-974-612-3

Cây địa liền (Kaempferia galanga L.), ISBN 978-604-974-612-3

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Hoàng Kim Toản, Đặng Văn Sơn, Nguyễn Thị Dung, Trần Thị Thu Giang, Thái Thị Hồng Mỹ

978-604-974-408-2

Đánh giá sự ảnh hưởng của tập luyện thể dục dưỡng sinh đối với sức khỏe người cao tuổi Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chủ biên)

Hậu phương Quảng Bình trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1964-1975)

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Trần Như Hiền

9786046550846

Quản trị hoạt động logistics và thương mại doanh nghiệp

NXB Lao động xã hội, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Phan Thanh Hoàn (Chủ biên)

Critical thinking in English language teaching

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Phạm Hoài Hương (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Võ Thị Liên Hương

978 604 974 436 5

Giáo trình Chăn nuôi trâu bò

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Nuôi dưỡng động vật nuôi
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả (Chủ biên), Nguyễn Hữu Văn (Chủ biên), Nguyễn Tiến Vởn (Chủ biên)

978-604-974-583-6

Đánh giá tác động môi trường

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Tác giả: Nguyễn Thùy Phương (Chủ biên), Trần Thanh Đức (Chủ biên), Nguyễn Trung Hải

978-604-974-303-0

KINH TẾ, XÃ HỘI VIỆT NAM THỜI CẬN ĐẠI VÀ SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VIỆT NAM 30 NĂM ĐẦU THẾ KỶ XX

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Trương Công Huỳnh Kỳ (Chủ biên)

978-604-974-451-8

Mô phỏrng mạng MANET với NS2

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Tác giả: Võ Thanh Tú (Chủ biên), Lương Thái Ngọc, Lê Vũ, Lê Quang Minh, Nguyễn Thị Thùy Linh, Trần Kim Hương