Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

9786040330291

Em Học Toán Lớp 3 Tập 1

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Hoài Anh (Chủ biên), Trần Ngọc Bích, Nguyễn Hoàng Tâm Phước, Trương Thị Khánh Vân

Giúp em học Toán 1, tập 1 (thuộc bộ sách Cánh Diều)

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Đỗ Đức Bình, Nguyễn Cẩm Ly, Trần Thúy Ngà, Trần Ngọc Bích

978-604366-158-3

Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo

NXB Lý Luận Chính Trị, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học chính trị
Tác giả: Lê Thị Quí Đức (Chủ biên)

978-604-399-477-3

Sách chuyên khảo: Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ biên), Dương Quốc Nõn, Nguyễn Phúc Khoa, Trịnh Ngân Hà, Đào Đức Hưởng

978-604-339-393-6

Sách bài tập Kinh tế học vi mô

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Tác giả: Lê Anh Quý (Chủ biên), Nguyễn Đức Kiên (Chủ biên), Nguyễn Thái Phán (Chủ biên), Đinh Thị Kim Oanh (Chủ biên), Lê Thanh An (Chủ biên), Phạm Quốc Khang (Chủ biên)

978-604-399-458-2

Cơ sở khoa học phục vụ bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Phan Anh Hằng (Chủ biên), Lê Văn Thăng, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Sơn

978-604-337-768-2

Mô hình hóa biến động đất đai phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chủ biên), Nguyễn Bích Ngọc (Chủ biên), Phạm Gia Tùng, Trương Đỗ Minh Phượng

978-604-399-462-9

Digital Agricultural Extension Services for Development of Smallholder Farmers in South East Asia

Nhà xuất bản đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Phanith CHOU (Chủ biên), Lê Thị Hoa Sen (Chủ biên), Flordeliz DACUYAN (Chủ biên), Lê Thị Hồng Phương, Trần Thị Ánh Nguyệt

978-604-399-472-8

Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Hương Phú, huyện Nam Đông (1975-2020)

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chủ biên), Nguyễn Văn Quảng, Trần Thị Hợi, Lê Văn Hà

2364-6934

Geographic Information System and Remote Sensing in Deciphering Groundwater Potential Zones

Springer Water, 2023
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: Thuỷ văn; Tài nguyên nước, Nông lâm kết hợp
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh (Chủ biên), Srilert Chotpantarat (Chủ biên)

978-604-337-918-1

Thực hành viết sáng tạo Ngữ văn 8

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Thị Ngọc Anh

978-604-0--38263-4

Để học tốt Ngữ văn 6, tập 1

NXB Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Thị Ngọc Anh (Chủ biên)