Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Tài liệu Giáo dục địa phương Tỉnh Quảng Trị - Lớp 7

2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Văn Quang

Tài liệu Giáo dục địa phương Tỉnh Thừa Thiên Huế - Lớp 6

2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Văn Quang

Thống kê ứng dụng với Python

2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Nguyễn Thế Dũng (Chủ biên)

978-604-368-451-3

Giáo dục văn hóa địa phương cho trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

NXB Hội Nhà văn, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm (Chủ biên), Nguyễn Thùy Nhung, Lê Thị Nhung, Lê Văn Huy, Hồ Hữu Nhật

978-604-337-486-5

NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ Ở

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Tác giả: Bùi Thị Hiếu (Chủ biên), Nguyễn Quang Huy

Cố vấn khởi nghiệp

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Tác giả: Hoàng Kim Toản (Chủ biên)

978-604-337-590-9

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA MIỀN TRUNG - CHUYÊN ĐỀ DI SẢN VÀ KIẾN TRÚC TRUYỀN THỐNG

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Tác giả: Võ Tuấn Anh

Nghiệp Vuj Lễ Tân

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Thị Hồng Phương

Thực Hành Dich Cơ bản 1

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Thị Hồng Phương

9786043607888

THƯƠNG MẠI DI ĐỘNG - GÓC NHÌN TỪ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

NXB Lao Động, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Nguyễn Như Phương Anh