Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

155/QĐ-ĐHH-NXB 8/7/2009

Holter điện tâm đồ 24 giờ trong bệnh lý tim mạch

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Huỳnh Văn Minh (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến (Chủ biên)

283/QĐ-YH 27/8/2008

Khuyến cáo 2008 về các bệnh lý tim mạch và chuyển hóa- Chẩn đoán và xử trí rung nhĩ

NXB Y học, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Huỳnh Văn Minh, Hoàng Anh Tiến

61-2007/CXB/32-11/YH

Một số vấn đề cập nhật trong chẩn đoán và điều trị Bệnh tim mạch 2007

NXB Y học, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Hoàng Anh Tiến

135/QĐ-ĐHH-NXB 20/6/2011

Sách đào tạo chuyên ngành Y học gia đình Nội khoa

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Trần Hữu Dàng (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến

978-604-308-053-7

India's Relations with Its Neighbouring Countries in the New Context

NXB Khoa học Xã hội, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Nhiều tác giả, Nguyễn Tuấn Bình

978-604-974-457-0

Catalytic asymetric cyclopropantions of Diazo Phosphonates and Designed Diazo ketones

Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Hoá dược học
Tác giả: Lê Thị Loan Chi (Chủ biên)

978-604-974-440-2

Nhóm động từ nhận thức trong tiếng Việt

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà (Chủ biên)

978-981-32-9982-5

Ethnopragmatics, Cultural Semantics, and Intercultural Communication: Ethnopragmatics and Semantic Analysis.

2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Võ Thị Liên Hương

Đăng ký thống kê đất đai và bất động sản

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chủ biên), Dương Thị Thu Hà

ISBN

BÌNH LUẬN CHUYÊN SÂU BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (Sửa đổi bổ sung năm 2017), PHẦN CHUNG

NXB Tư Pháp, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Nguyễn Duy Phương (Chủ biên), Đinh Thế Hưng (Đồng chủ biên)

Thực hành hóa học phân tích định tính

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Ngô Văn Tứ, Nguyễn Đình Luyện, Hà Thùy Trang

ISBN 978 - 604 - 73 - 6810 - 5

Hội thảo khoa học quốc tế: Nghề Công tác xã hội Việt Nam, những vấn đề lý luận và thực hành

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2020
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Trương Thị Yến