Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-399-350-9

Phân tích vi nhựa trong mẫu thủy sản

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Hóa phân tích
Tác giả: Trần Thị Ái Mỹ (Chủ biên)

HỆ THỐNG HỖ TRỢ BIÊN DỊCH BẰNG MÁY TÍNH (COMPUTER-ASSISTED TRANSLATION SYSTEMS)

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ khác
Tác giả: PHAN THỊ THANH THẢO (Chủ biên)

ISBN 978-604-399-423-0

Quản lý nguồn nhân lực

Nhà xuất bản Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Hà Văn Hành (Chủ biên), Huỳnh Thị Ánh Phương, Bùi Thị Thu

“Animal genetic resources related to tolerance and environmental aspects”

2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chủ biên)

ISBN

Giảng dạy nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt 2018

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Nguyễn Hạnh Phước

9786048127077

Kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan ở Việt Nam hiện nay

NXB Tư Pháp, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Trần Viết Long (Chủ biên)

978-604-399-397-7

Kỹ Thuật chế biến thịt heo đen xông khói

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống khác
Tác giả: Võ Văn Quốc Bảo (Chủ biên), Hồ Lê Phi Khanh, Trương Quang Hoàng, Đinh Nhật Sơn

9786047260980

Pháp luật trọng tài và tự do thỏa thuận trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài ở Việt Nam

NXB Công an nhân dân, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Trần Viết Long (Chủ biên)

Sách giáo viên HÓA HỌC 11

NXB Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Đặng Thị Thuận An, Cao Cự Giác (Chủ biên), Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn

9786047255832

Xác lập, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ mang tên địa danh để phát triển kinh tế- xã hội địa phương ở Việt Nam

NXB Công an nhân dân, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Trần Viết Long

978-604-58-9940-3

Cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam năm 1963

NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Lê Thành Nam

978-604-399-216-8

Tự động hóa thiết kế xây dựng

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KỸ THUẬT DÂN DỤNG
Tác giả: Phạm Việt Hùng, Nguyễn Thị Thanh, Đào Văn Phú