Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Giáo trình Thức ăn chăn nuôi

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Thân Thị Thanh Trà, Dương Thanh Hải

978-604-54-9939-9

Toán 3 - Sách giáo viên

NXB Đại Học Sư phạm Hà Nội, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn

978-604-337-543-5

Kỹ thuật lên men thực phẩm

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Kỹ thuật đồ uống
Tác giả: Đỗ Thị Bích Thủy (Chủ biên), Trần Bảo Khánh

978-604-337-542-8

Một số tính chất có lợi của vi khuẩn lactic

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống khác
Tác giả: Đỗ Thị Bích Thủy (Chủ biên)

978-604-337-484-1

Các biện pháp cải thiện lành thương trong phẫu thuật răng khôn

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Nha khoa và phẫu thuật miệng
Tác giả: Trần Tấn Tài (Chủ biên)

978-604-337-419-3

Hướng dẫn giáo dục môi trường cho trẻ ở trường mầm non

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Tạ Thị Kim Nhung (Chủ biên), Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi, Trương Thị Thanh Hoài

978-604-337-404-9

Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động trải nghiệm ở trường mầm non

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Phượng (Chủ biên), Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi

978-604-032761-1

Chuyên đề học tập Ngữ văn 10, Sách giáo viên

NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Thị Ngọc Anh

978-604-369-237-2

Phiếu thực hành cuối tuần Toán 3

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Đỗ Đức Bình, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn

978-604-337-414-8

Giáo trình Sản Phụ khoa - Dành cho Đào tạo Sau ĐH. Tập 1 - Sản Khoa

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Sản khoa và phụ khoa
Tác giả: Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chủ biên), Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Lê Minh Tâm (Chủ biên), Trương Quang Vinh (Chủ biên), và nhiều tác giả

978-604-337-414-5

Giáo trình Sản Phụ khoa - Dành cho Đào tạo Sau ĐH. Tập 2 - Phụ Khoa

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Sản khoa và phụ khoa
Tác giả: Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chủ biên), Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Lê Minh Tâm (Chủ biên), Trương Quang Vinh (Chủ biên), và nhiều tác giả