Dữ liệu đề tài

B2010-ĐHH01-02SHTT

Hoàn thiện giáo trình và giảng dạy thử nghiệm môn học Sở hữu trí tuệ trong các trường địa học, cao đẳng lĩnh vực khoa học giáo dục

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đoàn Đức Lương (Chủ nhiệm)

BCN2014

Lựa chọn các giải pháp Kinh tế- Kỹ thuật để phát triển chăn nuôi lợn ở vùng gò đồi Bắc Trung bộ

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Khánh Từ (Chủ nhiệm), Dư Thanh Hằng, Trần Thị Thu Hồng, Lê Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Chào

Bộ GD&ĐT 2011

Nghiên cứu nhân giống và nuôi cấy tạo sinh khối in vitro cây thuốc bảy lá một hoa (Paris polyphylla)

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Minh Đức, Lê Thái Hùng, Nguyễn Hợi, Nguyễn Hoàng Lộc

B2009-DHH08

Tạo dòng và biểu hiện gen chitinase kháng nấm bệnh ở thực vật

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thị Thu Hà, Trương Thị Bích Phượng

B2001- ĐHH - 01

Thực trạng và những giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức ở Đại học Huế giai đoạn 2000 - 2010

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Khoát

B97-09-16-TĐ

Lý Thuyết Lie Và Các Ứng Dụng Vào Việc Nghiên Cứu Hình Học

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đạo Dõng (Chủ nhiệm), Trần Vui, Đoàn Thế Hiếu