Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

ISBN-978-604-0-32748-2

Chuyên đề học tập Hóa học 10- Sách giáo viên

NXB Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Đặng Thị Thuận An, Cao Cự Giác (Chủ biên), Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn

978-604-0-32701-7

Chuyên đề Ngữ văn 10 (Bộ Chân trời sáng tạo)

NXB Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC, Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Lê Thị Ngọc Anh

ISBN-978-604-0-32006-3

HÓA HỌC 10

NXB Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Đặng Thị Thuận An, Cao Cự Giác (Chủ biên), Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn

ISBN-978-604-0-32747-5

Hóa học 10- Sách giáo viên

NXB Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Đặng Thị Thuận An, Cao Cự Giác (Chủ biên), Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn

DOI: 10.17528/cifor/008497

Methods for studying Covid-19 impacts on wildlife conservation policies and local livelihoods in Vietnam

2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Tác giả: Phạm Thu Thủy (Chủ biên), Dương Ngọc Phước, Tăng Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Kiều Nương, Đặng Hải Phương, Lê Thị Thanh Thủy

DOI: 10.17528/cifor/008496

Phương pháp nghiên cứu tác động của đại dịch Covid-19 đến chính sách, sinh kế và các hoạt động bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam

Center for International Forestry Research (CIFOR), 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Tác giả: Dương Ngọc Phước, Phạm Thị Thu Thủy (Chủ biên), Tăng Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Kiều Nương, Đặng Hải Phương, Lê Thị Thanh Thủy

DOI: 10.17528/cifor/008494

Tìm hiểu vai trò của Chi trả Dịch vụ Môi trường rừng ở Việt Nam trong thời điểm Covid-19: Phương pháp và hướng dẫn nghiên cứu

Center for International Forestry Research (CIFOR), 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Tác giả: Phạm Thu Thủy (Chủ biên), Dương Ngọc Phước, Hoàng Tuấn Long, Dương Thị Bích Ngọc, Lê Thị Thanh Thủy, Trần Ngọc Mỹ Hoa

DOI: 10.17528/cifor/008495

Understanding Payment for Forest Environmental Services in Vietnam in times of Covid-19: Research methods and guidelines

Center for International Forestry Research (CIFOR), 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Tác giả: Phạm Thu Thủy (Chủ biên), Dương Ngọc Phước, Hoàng Tuấn Long, Dương Thị Bích Ngọc, Lê Thị Thanh Thủy , Trần Ngọc Mỹ Hoa

978-604-73-8975-9

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Đồng chí Lê Duẩn với cách mạng miền Nam (1945-1975)"

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo, Chương sách
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình

978-604-337-409-4

Bắt nạt trực tuyến, hỗ trợ xã hội, lòng tự trọng và trầm cảm ở sinh viên - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Tác giả: Hồ Thị Trúc Quỳnh (Chủ biên)

978-3-030-88874-9

Assessment of Drought Impact on Agricultural Production Using Remote Sensing and Machine Learning Techniques in Kairouan Prefecture, Tunisia

Springer Link, 2022
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác, Viễn thám
Tác giả: Hà Nam Thắng, Mohamed Kefi (Chủ biên), Tien Dat Pham, Kashiwagi Kenichi

978-604-337-420-9

BỆNH DO Streptococcus iniae GÂY RA TRÊN CÁ CHẼM (Lates calcarifer) VÀ SỬ DỤNG VI KHUẨN LACTIC PHÒNG BỆNH

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Tác giả: Trương Thị Hoa (Chủ biên), Đặng Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Ngọc Phước, Trần Nam Hà, Hồ Thị Tùng, Lê Văn Quốc Huy, Mạc Như Bình