Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-435-8

Sản xuất cây trồng bền vững trên đất cát vùng Duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ biên), Richard Bell (Chủ biên), Nguyễn Quang Cơ, Tác giả khác

Fundamental Informatics

Nhà xuất bảnĐại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Tác giả: Nguyễn Đăng Bình (Chủ biên), Lê Văn Tường Lân

Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu SQL SERVER

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Lê Thanh Hiếu, Lê Phước Nam Hà, Nguyễn Thị Hương Giang

978604654997

Một số vấn đề về tài khoản vệ tinh du lịch cấp tỉnh, thành phố.

NXB Lao động xã hội, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Phan Thị Thu Hương (Chủ biên), Nguyễn Thị Lệ Hương

Những người đàn bà phi thường

NXB Phụ nữ, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Đinh Khắc Quỳnh Giang

Truyền thống văn hóa, đấu tranh và xây dựng của Đảng bộ và nhân dân phường An Tây

NXB Thuận Hoá, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Nhung

978-604-974-478-5

Những thế giới song hành: từ truyện ngắn đến điện ảnh

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên)

978-604-0-23004-1

Em học Toán 1 (Tập hai)

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Hoài Anh, Trần Ngọc Bích, Phạm Thị Hồng Hạnh, Hoàng Mai Lê, Nguyễn Hoàng Tâm Phước, Trương Thị Khánh Vân

978-604-0-23002-7

Em học Toán 1 (Tập một)

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Hoài Anh, Trần Ngọc Bích, Phạm Thị Hồng Hạnh, Hoàng Mai Lê, Nguyễn Hoàng Tâm Phước, Trương Thị Khánh Vân

978604654997

Những vấn đề lý luận và thực tiễn các yếu tố cầu thành hình ảnh điểm đến du lịch Huế

NXB Lao động xã hội, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Hương (Chủ biên), Phan Thanh Hoàn (Chủ biên), Nguyễn Ngọc Nam, Mai Thanh Văn

978-604-959-592-9

Sustainability of traditional community house in modern contexts (Tính bền vững của nhà cộng đồng truyền thống trong bối cảnh hiện đại)

NXB Thuận Hoá, 2020
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tùng (Chủ biên), Trương Hoàng Phương (Chủ biên), Miki Yoshizumi (Chủ biên), Kobayashi Hirohide (Chủ biên)

Bình luận chuyên sâu chế định hợp đồng trong Bộ luật dân sự năm 2015

NXB Tư Pháp, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Phan Thị Hồng