Dữ liệu đề tài

DHH2015-08-03

Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm đào tạo từ xa - Đại học Huế trước yêu cầu của giai đoạn mới

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hòa (Chủ nhiệm), Lê Nam Hải, Hồ Đắc Mai Hân, Nguyễn Minh Hưng

B1998-DHH08-13

Mô Hình Bệnh Tật Và Tình Hình Đời Sống Nhân Dân Một Số Xã Vùng Đầm Phá Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Đình Chiến

B96.10.07

Nghiên Cứu Dịch Tễ Học Miễn Dịch Bệnh Sốt Rét Tại Một Số Huyện Miền Núi Tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Đình Chiến

CS-DT2009-DHH03-35

Nâng cao tính hiệu quả tính hiệu quả trong việc sử dụng cơ cấu học phí ở Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế trong giai đoạn hiện nay.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hòa (Chủ nhiệm)

B91.06.18

Nghiên Cứu Cấu Tạo Biến Tử Thu Phát Siêu Âm Trên Gốm Áp Điện

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Duy Dần

B91.06.04

Nghiên Cứu Chế Tạo Gốm Áp Điện Hệ Pt Dùng Cho Các Bộ Lọc

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Duy Dần

KHCN 03.13/7

Nghiên Cứu Chế Tạo Gốm Áp Điện Hệ PLZT Và PLTM Dùng Cho Các Cảm Biến Âm Học (Đề Tài Nhánh Cấp Nhà Nước Thuộc Chương Trình Vật Liệu Mới KHCN-03, 1998-2000)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Duy Dần

Ảnh Hưởng Của Muối Ion NaCl Và Kf Đến Tính Chất Điện, Điện Môi, Cấu Trúc Và Vị Cấu Trúc Của Gốm Điện Môi Có Cấu Trúc Perovskit Abo

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Duy Dần

B96.06.CB.05

Vật Lý Áp Điện Và Linh Kiện

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Duy Dần

4.3.3/98

Vật Lý Và Linh Kiện Áp Điện

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Duy Dần

B2005-10-04

Nghiên Cứu Kiểu Hemoglobin Trên Người Dân Tộc Vân Kiều, Xã Thanh, Huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Đình Chiến

B2001.10.13

Nghiên Cứu Tình Hình Đời Sống, Dinh Dưỡng Và Một Số Bệnh Truyền Nhiễm Của Quần Thể Người Dân Sống Trên Các Vạn Đò Sông Hương, Thành Phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Đình Chiến