Dữ liệu đề tài

118/HĐ-SKHCN

Nghiên cứu bảo tồn di sản kiến trúc truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ gắn với phát triển du lịch ở tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Nguyễn Vũ Minh (Chủ nhiệm)

DHKH2024A-10

Xây dựng hệ thống thi lập trình cho kỳ thi ICPC-HUE

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ thông tin
Người tham gia: Trần Việt Khoa (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Thủy, Trần Thị Phương Chi

TTH.2022-KC.05

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh vật trong xây dựng mô hình canh tác rau hữu cơ quy mô nông trại tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Lương (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Lê Công Tuấn, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Hoàng Tuệ, Nguyễn Quang Đức Tiến, Trần Thị Xuân Phương, Trần Đăng Khoa

B2021-DHH-17

PLASMON-POLARITON TRONG CÁC SIÊU VẬT LIỆU QUANG HỌC DỊ HƯỚNG HYPERBOLIC

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Phạm Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang San, Lê Phước Định, Bùi Đình Hợi, Lê Quang Tiến Dũng, Lê Ngọc Minh

106.02-2023.94

Nghiên cứu sản xuất polysaccharide từ tế bào in vitro của cây đương quy (Angelica sinensis)

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Khoa Sinh học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc, Đặng Văn Thành, Huỳnh Thị Thu Hà, Nguyễn Quang Đức Tiến, Phùng Thị Bích Hòa, Trương Thị Phương Lan, Lê Thị Hà Thanh

ĐHKH2024A-06

Quá trình hình thành và phát triển làng xã ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1945

Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Mai Văn Được (Chủ nhiệm)

DHH2024-01-212

ỨNG DỤNG DI SẢN TƯ LIỆU HÌNH ẢNH TRÊN CỬU ĐỈNH HUẾ VÀO GIÁO DỤC VÀ THIẾT KẾ SÁNG TẠO THỦ CÔNG

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Phạm Đăng Nhật Thái (Chủ nhiệm), Võ Ngọc Đức, Trương Hoàng Phương, Phạm Mạnh Hùng, Trương Hồng Trường, Lê Văn Thanh Hùng, Hoàng Trọng Lợi

DHH2024-01-215

Nghiên cứu các dạng tác phẩm báo chí sáng tạo trên báo điện tử Việt Nam hiện nay (Nghiên cứu trường hợp VNexpress, Vietnamplus, Thanhnienonline)

Lĩnh vực: Báo chí
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Báo chí - Truyền thông
Người tham gia: Phan Quốc Hải (Chủ nhiệm)

CS-DT

HỖ TRỢ TÂM LÝ XÃ HỘI DỰA VÀO TRƯỜNG HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trương Thị Xuân Nhi (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hoài Phương

CS-DT

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn phân giải protein và cellulose từ rác thải hữu cơ tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Hoàng Dương Thu Hương (Chủ nhiệm), Lê Thị Hà Thanh

CS-DT: DHKH2024A-04

Nghiên cứu bảo tồn giá trị kiến trúc hệ thống các cầu vòm bắc qua sông Ngự Hà trong kinh thành Huế

Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Trương Hồng Trường (Chủ nhiệm), Trần Thành Nhân, Nguyễn Trọng Vinh, Phan Tiến Lợi, Võ Sĩ Châu

TTH.2021-KC.30DP-DT

Nghiên cứu phát triển nguồn nguyên liệu và sản phẩm trà từ cây gừng đen (Distichochlamys spp.) tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Trương Thị Bích Phượng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Thị Ái Nhung, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Hiền Trang, Hoàng Thị Kim Hồng, Phan Thị Thúy Hằng, Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Vũ Linh, Lê Nguyễn Thới Trung, Phan Văn Trí, Trần Thúy Lan, Ngô Thị Bảo Châu, Trần Vũ Ngọc Thi