Dữ liệu đề tài

CS-DT

Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo khối chuyên trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ thông tin
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Dũng

CS-DT

Xây dựng hệ thống Phản ánh các vấn đề của trường Đại học Khoa học, Đại học Huế trên nền tảng iOS

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ thông tin
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ nhiệm), Nguyễn Dũng

CS-DT

Sự tham gia học tập trên lớp của sinh viên trường ĐHSP, ĐHH

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Tâm lý - Giáo dục
Người tham gia: Nguyễn Thị Hà (Chủ nhiệm), Phạm Thị Thúy Hằng, Mai Thị Thanh Thủy

B2023-DHH-13

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng vật liệu tổ hợp trên nền hạt nano oxit sắt từ

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Đinh Quang Khiếu, Trần Ngọc Tuyền, Bùi Thị Hoàng Diễm, Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Ái Nhung, Đặng Xuân Tín, Đặng Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Đức Vũ Quyên (Chủ nhiệm)

FY23- 1051-CA-HUSC

Triển khai các mô hình trường học giảm thiểu rác thải nhựa tại 9 trường học trên địa bàn các phường/xã Phú Mậu, Phú Thanh, Phú Nhuận, Phú Dương, thành phố Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Võ Thanh Tùng (Chủ nhiệm), Trần Ngọc Tuấn (Chủ nhiệm), Hoàng Công Tín, Nguyễn Bắc Giang, Lê Công Tuấn, Đặng Thị Thanh Lộc, Dương Thành Chung, Hoàng Thị Mỹ Hằng, Dương Thị Nhung, Trần Ngọc Khánh Ni

DHH2023-01-210

Nghiên cứu tối ưu hoá hệ thống biểu hiện protein tái tổ hợp ở nấm men Saccharomyces cerevisiae

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Lương (Chủ nhiệm), Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Hoàng Bách, Hoàng Dương Thu Hương, Nguyễn Hoàng Tuệ, Ngô Thị Bảo Châu, Huỳnh Thị Thu Hà

DP-DT

Nghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh vật biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Duy Thuận, Võ Văn Quý, Hoàng Hữu Tình, Hoàng Đình Trung (Chủ nhiệm)

DHH2023 -01-207

Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của trẻ vị thành niên sống trong các cơ sở trợ giúp xã hội ở Việt Nam

Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Thị Hoài Phương, Đinh Thị Thiên Ái, Trương Thị Xuân Nhi, Phạm Tiến Sỹ (Chủ nhiệm)

DP-DT

Nghiên cứu phát triển công nghệ Biofloc dựa trên nguồn vi sinh vật bản địa, nhằm tăng tính hiệu quả và bền vững nghề nuôi tôm thẻ chân trắng ở tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Công Tuấn (Chủ nhiệm), Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Quang Đức Tiến, Đường Văn Hiếu, Hồ Quốc Thắng, Đào Ngọc Hoàng

DP-DT

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BIOFLOC DỰA TRÊN NGUỒN VI SINH BẢN ĐỊA NHẰM TĂNG TÍNH HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG NGHỀ NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG Ở TỈNH QUẢNG TRỊ

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Lê Công Tuấn (Chủ nhiệm)

ĐHKH2023A-02

THIẾT KẾ BỘ TĂNG TỐC PHẦN CỨNG CHO MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP (CNN) CÓ KHẢ NĂNG TÁI CẤU HÌNH

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Nhật Quang (Chủ nhiệm)