Dữ liệu đề tài

DP-DT

Nghiên cứu tổng thể khu vực hồ Ayun Hạ, tỉnh Gia Lai phục vụ quản lý tổng hợp và phát triển bền vững kinh tế - xã hội

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Hoàng Đình Trung (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Thuận, Hoàng Hữu Tình, Võ Đình Ba, Nguyễn Hải Phong, Võ Văn Quý

DHH

Đánh giá thực trạng và định hướng bảo tồn phát huy giá trị kiến trúc đình làng tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Khoa Kiến trúc
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Phạm Đăng Nhật Thái (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Minh Xuân

CS-DT

Khảo sát văn bản Dược tính ca quát

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Đinh Thị Thanh Mai (Chủ nhiệm)

DHH2020-01-174

Nghiên cứu các kiểu vỏ phong hóa phục vụ quy hoạch tài nguyên đất và phát triển bền vững khu vực huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Nguyễn Thị Thủy (Chủ nhiệm), Hoàng Ngô Tự Do, Hoàng Hoa Thám, Lê Duy Đạt, Trương Đình Trọng, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Hồ Trung Thành, Phạm Thị Lưu

B2020-DHH-02

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với khu vực Đông Nam Á giai đoạn 1991 đến nay và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Khoa Lịch sử
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Dương Quang Hiệp (Chủ nhiệm), Trần Thị Tâm

DP-DT

Nghiên cứu, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp bền vững phòng tránh nguy cơ sụt đất tại khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong Điền

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Trần Hữu Tuyên (Chủ nhiệm), Hoàng Ngô Tự Do, Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Hoa Thám, Lê Duy Đạt, Hồ Trung Thành, Trương Đình Trọng, Nguyễn Hoàng Sơn, Bùi Thắng, Nguyễn Thị Bích Liên

DHH2020-01-175

Nghiên cứu xây dựng trợ ảo hỗ trợ tư vấn kế hoạch học tập cho sinh viên

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ thông tin
Người tham gia: Lê Văn Tường Lân (Chủ nhiệm), Đoàn Thị Hồng Phước, Nguyễn Văn Trung, Trần Việt Khoa

DHH2020-01-169

Phật giáo ở Thuận Hóa thời chúa Nguyễn và ý nghĩa đối với xu hướng phát triển của Phật giáo Huế hiện nay

Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Lý luận chính trị
Người tham gia: Lê Bình Phương Luân (Chủ nhiệm), Nguyễn Thế Phúc, Hà Lê Dũng, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Thắng

DHH2020-01-164

Mô phỏng chủ đề trong khoa học dữ liệu và ứng dụng

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Bùi Quang Vũ (Chủ nhiệm), Trần Thiện Thành, Ngô Nhân Đức, Trần Công Mẫn, Hồ Thị Kim Thoa

CS-DT.DHKH.2020.01

Nghiên cứu điều chế vật liệu nanohydroxyapatite

Lĩnh vực: Khoa học hoá học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Bùi Quang Thành (Chủ nhiệm)

DHH202001165

Quan hệ giữa Bồ Đào Nha với Đàng Trong (Việt Nam) thế kỷ XVI - XVII

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Hoàng Thị Anh Đào (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Linh, Nguyễn Chí Ngàn, Mai Thúy Bảo Hạnh

DHH2020-01-171

Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định các vi hạt nhựa (microplastics) trong một số loài cá biển

Lĩnh vực: Hóa phân tích
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Thị Ái Mỹ (Chủ nhiệm), Hoàng Thái Long, Phan Thị Thúy Hằng