Dữ liệu đề tài

DHH

Khóa và phản khóa của toán tử bao đóng

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Toán
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Sơn (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Thuỷ, Lê Mạnh Hà

GBI

Green City lab Hue: Nature-based solutions to strengthen climate resilience of urban regions in Central Vietnam

Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Vũ Minh, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Phong Cảnh

DHH2020-01-166

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền dân tộc và sự vận dụng trong thực tiền Việt Nam hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Lý luận chính trị
Người tham gia: Lâm Thái Bảo Ngân, Hoàng Trần Như Ngọc (Chủ nhiệm), Nguyễn Thế Phúc, Hà Lê Dũng, Trần Thị Giang

DHH2020-01-172

Nghiên cứu xây dựng mạng cảm biến không dây năng lượng thấp ứng dụng trong cảnh báo cháy rừng.

Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Điện tử - Viễn thông
Người tham gia: Phan Hải Phong (Chủ nhiệm), Vương Quang Phước, Trần Thị Kiều, Trần Thành Văn

CS-DT

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Lý luận chính trị
Người tham gia: Dư Thị Huyền (Chủ nhiệm)

DP-DT

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về khoáng sản tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Nguyễn Văn Canh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Việt Hương, Hoàng Hoa Thám, Lê Duy Đạt, Hồ Trung Thành, Phạm Thị Lưu

MT-QD-RT-673

Baseline Study of Municipal Solid Waste Management System of Hue City-Sub-package 1- Technical assessment

Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Đơn vị chủ trì : Khoa Môi trường
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Trần Ngọc Tuấn (Chủ nhiệm), Trần Anh Tuấn, Lê Văn Thăng, Hoàng Công Tín, Lê Thị Tịnh Chi, Mai Ngọc Châu, Nguyễn Bắc Giang, Dương Thành Chung, Đặng Thị Thanh Lộc

DHH2021 01-186

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của bướm chanh (Catopsilia pomona Fabricius, 1775) ở Thừa Thiên Huế và khả năng sử dụng làm thực phẩm.

Lĩnh vực: Động vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Võ Đình Ba (Chủ nhiệm), Nguyễn Việt Thắng (Thư ký), Nguyễn Minh Trí, Ngô Thị Bảo Châu, Hoàng Hữu Tình

B2005-07-13TĐ

Phân Lập Gen Chống Chịu Hạn Từ Một Số Dòng Lúa Thích Nghi Với Điều Kiện Stress Nước Chọn Lọc Được Trong Nuôi Cấy in vitro. Đề Tài Cấp Bộ Trọng Điểm (2005 - 2006)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thị Bích Phượng (Chủ nhiệm)

DHH2021-01-187

Nghiên cứu chế tạo điện cực in (SPE) để định lượng một số kim loại nặng bằng phương pháp phân tích điện hóa

Lĩnh vực: Hóa phân tích
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Hoàng Thái Long (Chủ nhiệm), Đinh Quang Khiếu, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Hồ Xuân Anh Vũ, Hồ Văn Minh Hải

QT-DA

Promoting multi-stakeholders’ collaboration on climate ambition in Vietnam

Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Đường Văn Hiếu (Chủ nhiệm), Trần Anh Tuấn, Mai Ngọc Châu, Trần Ngọc Tuấn, Dương Thành Chung, Hoàng Thị Mỹ Hằng, Lê Thị Phương Chi

DHH 2021-01-182

Nghiên cứu phát triển kỹ thuật oxi hoá nâng cao bằng vi bọt khí (MNBs) kết hợp H2O2 ứng dụng khử trùng, xử lý amoni và một số chất kháng sinh trong môi trường nước

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Lê Văn Tuấn (Chủ nhiệm), Đặng Thị Thanh Lộc, Lê Quang Tiến Dũng, Tề Minh Sơn, Lê Công Tuấn