Dữ liệu đề tài

DHH2021 01-186

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của bướm chanh (Catopsilia pomona Fabricius, 1775) ở Thừa Thiên Huế và khả năng sử dụng làm thực phẩm.

Lĩnh vực: Động vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Võ Đình Ba (Chủ nhiệm), Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Minh Trí, Ngô Thị Bảo Châu, Hoàng Hữu Tình

B2005-07-13TĐ

Phân Lập Gen Chống Chịu Hạn Từ Một Số Dòng Lúa Thích Nghi Với Điều Kiện Stress Nước Chọn Lọc Được Trong Nuôi Cấy in vitro. Đề Tài Cấp Bộ Trọng Điểm (2005 - 2006)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thị Bích Phượng (Chủ nhiệm)

DHH2021-01-187

Nghiên cứu chế tạo điện cực in (SPE) để định lượng một số kim loại nặng bằng phương pháp phân tích điện hóa

Lĩnh vực: Hóa phân tích
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Hoàng Thái Long (Chủ nhiệm), Đinh Quang Khiếu, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Hồ Xuân Anh Vũ, Hồ Văn Minh Hải

KHCN 2021 - 01GL

Nghiên cứu tổng thể khu vực hồ Ayun Hạ, tỉnh Gia Lai phục vụ quản lý tổng hợp và phát triển bền vững kinh tế - xã hội

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Hoàng Đình Trung (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Thuận, Hoàng Hữu Tình, Võ Đình Ba, Nguyễn Hải Phong, Võ Văn Quý, Trần Quốc Dung, Nguyễn Phúc Khoa

DHKH2021A-03

NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI CÁC LOẠI HÌNH BỐ CỤC MẶT BẰNG TỔNG THỂ CHÙA HUẾ THỜI NGUYỄN

Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Xuân (Chủ nhiệm), Trần Thành Nhân, Lê Ngọc Vân Anh

B2021-DHH-05

Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu hạt carbon nano và định hướng ứng dụng trong y sinh

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Ngô Khoa Quang (Chủ nhiệm)

DHH- 2021 - 01 - 178

Sự chuyển nghĩa của nhóm động từ tri giác trong tiếng Việt

Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hoàng Thị Tường Linh

104.04-2020.07-Nafosted

Vi hạt nhựa trong một số loài thủy – hải sản tại Miền Trung Việt Nam: đánh giá hiện trạng nhiễm bẩn và nguy cơ sức khỏe đối với người tiêu thụ

Lĩnh vực: Hóa phân tích
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Thị Ái Mỹ (Chủ nhiệm), Dương Tuấn Quang, Hoàng Thái Long, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Nguyễn Duy Đạt

DHH

Đánh giá thực trạng và định hướng bảo tồn phát huy giá trị kiến trúc đình làng tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Khoa Kiến trúc
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Phạm Đăng Nhật Thái (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Minh Xuân

CS-DT

Khảo sát văn bản Dược tính ca quát

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Đinh Thị Thanh Mai (Chủ nhiệm)

DHH2020-01-174

Nghiên cứu các kiểu vỏ phong hóa phục vụ quy hoạch tài nguyên đất và phát triển bền vững khu vực huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Nguyễn Thị Thủy (Chủ nhiệm), Hoàng Ngô Tự Do, Hoàng Hoa Thám, Lê Duy Đạt, Trương Đình Trọng, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Hồ Trung Thành, Phạm Thị Lưu