Dữ liệu đề tài

T.20 - XH - 04

NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH VẤN ĐỀ GIỚI PHÁI VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN HUY THIỆP

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Nguyễn Văn Thuấn (Chủ nhiệm)

CS-DT 16-GD-20

Xây dựng tư liệu hỗ trợ phát triển vốn thành ngữ, tục ngữ cho học sinh tiểu học

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Phan Thị Hương Giang (Chủ nhiệm)

DHH

Vận dụng mô hình học cùng cộng đồng vào tổ chức hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Hoàng Thị Tường Linh

T.20 - GD- 04

THIẾT KẾ MỘT SỐ PHIM TƯ LIỆU HỖ TRỢ DẠY HỌC CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1, 2, 3

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Dương Thị Minh Hoàng (Chủ nhiệm)

CS-DT T.20-TN.SV-04

Nghiên cứu tổng hợp phức chất đất hiếm ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Võ Văn Tân (Cố vấn)

DHH2020-03-147

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano LaFeO3 và ứng dụng

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

B2020-DHH-04

Thơ Việt Nam đương đại đầu Thế kỉ XXI nhìn từ Lý thuyết Phê bình huyền thoại

Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thùy Trang

B2019-DHH-12

Nghiên cứu tính chất của các trạng thái phi cổ điển hai mode, ba mode và áp dụng chúng trong lý thuyết thông tin lượng tử

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Minh Đức (Chủ nhiệm)

Mã số: T.20 – GD – 07

Thiết kế hệ thống trò chơi giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thích ứng với hoạt động học tập ở trường tiểu học,

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Mầm non
Người tham gia: Trần Thị Thủy Thương Ngọc (Chủ nhiệm)

DHH2020-03-146

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI TRONG CÁC LOẠI MỸ PHẨM LƯU HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Ban Giám hiệu
Người tham gia: Nguyễn Đình Luyện (Chủ nhiệm), Ngô Văn Tứ, Hà Thùy Trang, Đoàn Mạnh Dũng, Lê Ánh Khánh, Nguyễn Mạnh Quyền

T20 – GD - 06

Tích hợp sử dụng âm nhạc trong hoạt động cho trẻ mầm non làm quen với Toán

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Mầm non
Người tham gia: Lương Thị Minh Thủy (Chủ nhiệm), Nguyễn Thùy Nhung

CS-DT-T.20-TN-09

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CƠ CHẾ TRUYỀN LẠI TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN, Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Công nghệ thông tin
Người tham gia: Phan Hoàng Nam (Chủ nhiệm), Lê Tấn, Võ Phước Thăng