Dữ liệu đề tài

t

Tích hợp sử dụng âm nhạc trong hoạt động cho trẻ mẫu giáo làm quen với Toán ở trường mầm non

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Mầm non
Người tham gia: Nguyễn Thùy Nhung

T.20 - GD - 06

Tích hợp sử dụng âm nhạc trong hoạt động cho trẻ mẫu giáo làm quen với Toán ở trường mầm non

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Mầm non
Người tham gia: Nguyễn Thùy Nhung

CS-DTT.20-TN-05

Nghiên cứu một số ký sinh trùng ngoại ký sinh trên cá điêu hồng Oreochromis sp. giai đoạn cá hương đến cá giống nuôi ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Hoàng Lê Thùy Lan (Chủ nhiệm), Nguyễn Tý, Lê Thanh Hải

T.20 – TN – 11

XÂY DỰNG BỘ DỮ LIỆU TIẾNG VIỆT CHO BÀI TOÁN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRỰC QUAN (VQA)

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tin học
Người tham gia: Vĩnh Anh Nghiêm Quân (Chủ nhiệm), Nguyễn Lê Trung Thành, Đinh Thị Diệu Minh, Nguyễn Thị Lan Anh

T.20-XH-06

Sự tham gia của Hà Lan trong cách mạng Mỹ từ 1774 đến 1783

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Lê Thành Nam (Chủ nhiệm)

T20-TN-06

: Định danh và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sinh tổng hợp protease ngoại bào của một số chủng Bacillus sp. từ nước thải sản xuất

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Cơ (Chủ nhiệm), Hoàng Xuân Thảo, Nguyễn Tý

T20 - TN - 12

Lý thuyết đồ thị: cấu trúc đại số và các khía cạnh tổ hợp

Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Lê Mạnh Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Sơn

T.20 – TN – 08

ỨNG DỤNG MACHINE LEARNING TRONG PHÁT HIỆN TẤN CÔNG DDOS

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tin học
Người tham gia: Võ Hồ Thu Sang (Chủ nhiệm)

T.20 – GD – 02

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong dạy học phần sinh học cơ thể - Trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Nguyễn Thị Diệu Phương (Chủ nhiệm), Lê Thị Thùy Trang

DHH 2020 – 03 – 136

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa của cây lạc (Arachis hypogaea) chuyển gen Chi42 từ Trichoderma asperellum.”

Lĩnh vực: SINH HỌC, Hoá sinh; phương pháp nghiên cứu hoá sinh, Thực vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Phùng Thị Bích Hòa (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Quang Đức Tiến, Trương Thị Hiếu Thảo, Hoàng Xuân Thảo, Lê Thanh Hải

T.20 - TN - 01

Một số kết quả trong không gian tích cong $\Bbb R^+\times_f \Bbb G^2$

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Toán
Người tham gia: Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Chủ nhiệm)