Dữ liệu đề tài

DHH2023-03-182

Phát triển năng lực dạy học môn Khoa học theo tiếp cận tích hợp cho sinh viên ngành giáo dục Tiểu học qua mô hình lớp học đảo ngược

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Mai Thế Hùng Anh (Chủ nhiệm), Dương Thị Minh Hoàng, Nguyễn Thị Thùy Trang

DHH2023-03-181

Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học của loài Ếch bám đá Amolops Ricketti (Boulenger, 1899) ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Động vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Dương Đức Lợi (Chủ nhiệm), Dương Thị Minh Hoàng, Ngô Văn Bình

T.23 – GD - 05

Phát triển kỹ năng dạy học thí nghiệm cho sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Dương Thị Minh Hoàng (Chủ nhiệm)

T22-TN-01

Nghiên cứu khả năng chống oxy hóa của các dẫn xuất naphthalene bằng các phương pháp thực nghiệm kết hợp hóa lượng tử

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Đinh Quý Hương (Chủ nhiệm)

CS-DT T21 – TN – 05

Đánh giá khả năng của ngôn ngữ lập trình Python trong thống kê ứng dụng

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thế Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Tương Tri

CS-DTT11 – GD -05

ỨNG DỤNG JOOMLA XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC PHẦN ĐIỆN HỌC VẬT LÝ 11 (NÂNG CAO)

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Cẩm Tú

DHH2022-03-163

XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Lĩnh vực: Khoa học chính trị
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Chính trị
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Chính trị
Người tham gia: Lê Văn Thuật (Chủ nhiệm), Lê Thị Minh Trâm, Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Quang

B

Tiếp cận một số tác phẩm văn học từ mô hình cận kề trong văn học so sánh

Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Ngân

CS-DT.21-GD-02

GIÁO DỤC CỦA ANH VÀ PHÁP Ở ẤN ĐỘ VÀ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ XIX ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Lê Thị Quí Đức (Chủ nhiệm), Đặng Văn Chương

CS-DT.21 – XH – 01TĐ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ - 65 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1957-2022)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Trương Công Huỳnh Kỳ (Chủ nhiệm), Đặng Văn Chương, Hoàng Chí Hiếu, Lê Hồ Sơn, Lê Thị Quí Đức, Trần Thị Quế Châu

T22-GD-12

Giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thanh Bình (Chủ nhiệm), Mai Thị Thanh Thủy, Đinh Thị Phương Loan

T22-XH-07

NGHIỆN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH VÀ SỨC KHỎE TÂM THẦN: MỘT NGHIÊN CỨU KHÁM PHÁ TRÊN SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chủ nhiệm), Phạm Thị Thúy Hằng, Mai Thị Thanh Thủy, Hồ Văn Dũng, Đinh Thị Phương Loan