Dữ liệu đề tài

NN-DAKX.94.02.15.1

Tổ chức kinh tế - xã hội vùng gò đồi và miền núi hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Thanh, Trần Văn Thắng

NN-DAKT.03.18

Luận chứng khoa học kỹ thuật xây dựng và phát triển hệ thống Du lịch biển Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Vũ Tuấn Cảnh, Lê Thông, Nguyễn Thị Minh Tuệ

B91.24.30

Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy Địa lý kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức, Đỗ Thị Minh Đức

CS-DTxx 93

Nghiên cứu xác định hàm lượng chì, sắt trong nước sinh hoạt ở thành phố Huế bằng phương pháp Von-Ampe

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

CS-DTxx 95

Nghiên cứu xác định hàm lượng Vitamin C trong một số cây, quả ở TT-Huế bằng phương pháp cực phổ xung vi phân

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

BTS

Đánh giá các yếu tố tự nhiên hệ đầm phá Thừa Thiên Huế ảnh hưởng đến sản xuất thuỷ sản

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Lê Văn Tin, Lê Năm, Trần Văn Thắng

B94.26.18

Nghiên Cứu Thành Phần Loài Và Một Số Đặc Điểm Sinh Thái Của Lưỡng Thê Và Bò Sát Ở Vùng Phía Nam Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Đắc Chứng

CS-DT

Phát triển kĩ năng so sánh kích thước cho trẻ mẫu giáo 3-6 tuổi trong hoạt động hình thành các biểu tượng toán học sơ đẳng

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Mầm non
Người tham gia: Nguyễn Thùy Nhung

CS-DT

Phát triển kĩ năng so sánh kích thước cho trẻ mẫu giáo 3-6 tuổi trong hoạt động hình thành các biểu tượng toán học sơ đẳng

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Mầm non
Người tham gia: Lương Thị Minh Thủy (Chủ nhiệm)

CS-DT

Phát triển kĩ năng so sánh kích thước cho trẻ mẫu giáo 3-6 tuổi trong hoạt động hình thành các biểu tượng toán học sơ đẳng

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Mầm non
Người tham gia: Lương Thị Minh Thủy (Chủ nhiệm)

CS-DT

Tích hợp sử dụng âm nhạc trong hoạt động cho trẻ mẫu giáo làm quen với Toán ở trường mầm non

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Mầm non
Người tham gia: Nguyễn Thùy Nhung

CS-DT

Giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường Tiểu học thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thanh Bình (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Hùng, Mai Thị Thanh Thủy