Dữ liệu đề tài

CS-DTT98.XH-07

Tình hình ruộng đất và kinh tế nông nghiệp các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế nửa đầu thế kỷ XIX

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thái Quang Trung

B98-09-28

Điều Tra Thực Trạng Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Ở Một Số Tỉnh Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Tuyến, Nguyễn Hữu Ân, Trần Vĩnh Tường

NN-NCCB6.3.11.98

Nghiên Cứu Và Thu Thập Dữ Liệu Xây Dựng Bản Thảo Tác Phẩm Rùa Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Đắc Chứng

BVIE 95/041, UNDP - MOET

Giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông Việt Nam, Dự án quốc gia VIE 95/041, UNDP - MOET

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Vũ Ngọc Hải, Lê Gia Thắng, Nguyễn Thị Lệ Hằng

B97.09.18

Thu hồi và phân chia đất hiếm Lào Cai bằng phương pháp chiết với Tributylphotphat (TBP) Và Axit Di-2-etylhexyphotphoric (HDEHP)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

B01-96

Nghiên Cứu Chất Lượng Dạy Học Của Giáo Viên Do Trường ĐHSP Huế Đào Tạo Từ Năm 1976 Đến 1996

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vĩnh Tường (Chủ nhiệm)

QT-DAVNRP, VN 045/2000

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường kinh tế - xã hội trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế đến sự phát triển kinh kinh tế hộ nông dân ở đồng bằng ven biển Miền Trung

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tưởng

NN-DAKX.94.02.16.1

Tổ chức kinh tế - xã hội dải hành lang đường 9, tỉnh Quảng Trị thời kỳ 1995 - 2000

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Thanh

CS-DTT96-TN-06

Nghiên cứu tách Cd, Cu từ nước nhiễm bẩn bằng phương pháp hấp thu trên than bùn, than hoạt tính

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

DP-DTKC-96-04

Nghiên cứu xử lý nước thải khách sạn bằng các vật liệu thiên nhiên ở TT-Huế

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

B96.09.05

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm đánh giá kiến thức học sinh trong dạy học địa lí trung học chuyên ban

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Lê Văn Dược, Nguyễn Hữu Hy, Nguyễn Kim Hồng

CS-DT2

Xác định các phương pháp dạy học địa lý thích hợp trong các trường phổ thông dân tộc nội trú Miền Trung và Tây Nguyên

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tin, Nguyễn Khoa Lạnh