Dữ liệu đề tài

B2000.09.55

Nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại nặng trên than bùn để ứng dụng vào xử lý môi trường

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

B2000 - 09 - 48

Thực Trạng Và Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Bộ Môn Tâm Lý Học Ở Các Trường ĐHSP Khu Vực Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Đình Mẫn (Chủ nhiệm)

BVIE 98/018, UNDP-DANIDA-MO

Giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông Việt Nam, Dự án quốc gia VIE 98/018, UNDP - DANIDA - MOET

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Hồ Ngọc Đại, Nguyễn Thị Tuyên

DP-DT121

Điều tra khảo sát hiện trạng tác động của dân sinh đến môi trường đô thị Huế và vùng phụ cận

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Trần Thị Tuyết Mai

B98-09-27

Tạo Biểu Tượng Các Nhân Vật Lịch Sử Việt Nam (1858 - 1945) Qua Dạy Học Lịch Sử Dân Tộc Ở Trường THPT

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Hồ

B 97- 09-15-TĐ

Về nghiệm toàn cục của bài toán Cauchy đối với phương trình và hệ phương trình đạo hàm riêng phi tuyến cấp 1

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng

CS-DTT98.XH-07

Tình hình ruộng đất và kinh tế nông nghiệp các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế nửa đầu thế kỷ XIX

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thái Quang Trung

B98-09-28

Điều Tra Thực Trạng Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Ở Một Số Tỉnh Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Tuyến, Nguyễn Hữu Ân, Trần Vĩnh Tường

NN-NCCB6.3.11.98

Nghiên Cứu Và Thu Thập Dữ Liệu Xây Dựng Bản Thảo Tác Phẩm Rùa Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Đắc Chứng

BVIE 95/041, UNDP - MOET

Giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông Việt Nam, Dự án quốc gia VIE 95/041, UNDP - MOET

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Vũ Ngọc Hải, Lê Gia Thắng, Nguyễn Thị Lệ Hằng