Dữ liệu đề tài

B2000-09-54

Nghiên Cứu Sự Đa Dạng Sinh Học Của Các Loài Cây Ăn Quả Ở Huế Và Vùng Phụ Cận

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khoa Lân

B97-06-06

Nghiên Cứu Xác Định Mô Hình Kết Hợp Nuôi Trồng Thủy Sản Có Hiệu Quả Cao Ở Vùng Đất Ven Biển Thừa Thiên - Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khoa Lân

512506

Nghiên Cứu Tổng Hợpsilica Và Titania Mao Quản Trung Bình Bằng Phương Pháp Thủy Nhiệt Kết Hợp Với Sonochemistry

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khoái

B99.09.32

Khảo Sát Sự Ăn Mòn Thép Ct3 Trong Một Số Môi Trường Và Tác Dụng Ức Chế Quá Trình Ăn Mòn Của Một Số Hợp Chất Hoá Học

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khoái

B2005.09. 08-NN

Một Số Vấn Đề Thi Pháp Tiểu Thuyết Minh - Thanh

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Bích Hải

B2002.09.10

Ứng Dụng Thi Pháp Học Hiện Đại Vào Việc Phân Tích Tác Phẩm Văn Học Châu Á Trong Trường Trung Học Phổ Thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Bích Hải

B99.09.35

Một Số Thành Tựu Và Đặc Điểm Chủ Yếu Của Tiểu Thuyết Trung Quốc Sau Cách Mạng Văn Hóa

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Bích Hải

B99-09-40

Xây Dựng Hệ Thống Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đánh Giá Kiến Thức Sinh Viên Phần Cơ Sở Địa Lý Tự Nhiên Trong Trường Đại Học Sư Phạm

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thám

B2001-09-12

Nghiên Cứu Các Giải Pháp Phổ Cập Giáo Dục Trung Học Cơ Sở Tại Khu Vực Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hữu Ân

B2003-09-03

Khảo Cứu Và Phân Tích Các Giá Trị Văn Hóa Dân Tộc Trong Văn Học Việt Nam Thời Trung Đại

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Thời Đôn

Bảo Tồn Di Sản Hán Nôm Huế (Đề Tài Cấp Nhà Nước - Tham Gia)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đại Vinh

B2003.09.04

Văn Khắc Hán Nôm Dân Gian Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đại Vinh