Dữ liệu đề tài

B2002.23.05 - DAMT

Nghiên cứu và xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, hướng dẫn giảng dạy và học tập, tổ chức tập huấn bồi dưỡng giáo viên trung học về giáo dục bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Phạm Xuân Hậu

CS-DTT02.TN.35

"Ánh xạ đóng - ánh xạ co và các ứng dụng trong Tin học"

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thế Dũng (Chủ nhiệm)

CS-DTT02 - XH - 30

Tư tưởng nhân đạo của J.J. Rousseau trong tác phẩm “Khế ước xã hội”

Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vũ Đình Bảy (Chủ nhiệm), Lê Hồ Sơn

CS-DT T01-TN-33

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái học học ứng dụng trong công tác phòng trừ chuột hại nông nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Văn Thị Thanh Nhung (Chủ nhiệm)

B2001-09-09

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan về các học phần ngữ pháp thực hành tiếng Nga dành cho sinh viên chuyên ngữ Nga văn

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mai Lan (Chủ nhiệm), Trần Văn Phước, Nguyễn Tú Hào, Nguyễn Tú Hào

BT2001-100-NV-NN

Sổ tay từ vựng tiếng Hán chuyên ngành

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê thanh binh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Linh Tú, Võ Thị Mai Hoa

CS-DTT2000-GD-39

Đề nghị một mô hình đào tạo từ xa cho giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bảo Khâm, Lê Thị Huỳnh Trang

B2001- 09 -16

Công thức kiểu Hopf của nghiệm suy rộng của bài toán Cauchy đối với phương trình Hamilton-Jacobi.

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng

B2001. 09. 01

Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc đổi mới phương pháp dạy học đại học ở Trường Đại học Sư phạm Huế trong tình hình hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Tú Anh

CS-DTT01-TN-32

Hình học Fractal - Ứng dụng trong tạo ảnh và nén ảnh

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Anh Phương

CS-DTT01GD-52

Nghiên cứu việc xây dựng giáo trình cơ học lượng tử cho sinh viên cử nhân vật lý (hệ chính quy)

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình

CS-DTT01-TN-27

Nghiên cứu các quá trình nén của photon và biexciton trong bán dẫn vùng cấm thẳng có pha tạp

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Minh Đức (Chủ nhiệm)