Dữ liệu đề tài

DP-DT121

Điều tra khảo sát hiện trạng tác động của dân sinh đến môi trường đô thị Huế và vùng phụ cận

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Trần Thị Tuyết Mai

B98-09-27

Tạo Biểu Tượng Các Nhân Vật Lịch Sử Việt Nam (1858 - 1945) Qua Dạy Học Lịch Sử Dân Tộc Ở Trường THPT

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Hồ

B 97- 09-15-TĐ

Về nghiệm toàn cục của bài toán Cauchy đối với phương trình và hệ phương trình đạo hàm riêng phi tuyến cấp 1

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng

CS-DTT98.XH-07

Tình hình ruộng đất và kinh tế nông nghiệp các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế nửa đầu thế kỷ XIX

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thái Quang Trung

B98-09-28

Điều Tra Thực Trạng Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Ở Một Số Tỉnh Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Tuyến, Nguyễn Hữu Ân, Trần Vĩnh Tường

NN-NCCB6.3.11.98

Nghiên Cứu Và Thu Thập Dữ Liệu Xây Dựng Bản Thảo Tác Phẩm Rùa Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Đắc Chứng

BVIE 95/041, UNDP - MOET

Giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông Việt Nam, Dự án quốc gia VIE 95/041, UNDP - MOET

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Vũ Ngọc Hải, Lê Gia Thắng, Nguyễn Thị Lệ Hằng

B97.09.18

Thu hồi và phân chia đất hiếm Lào Cai bằng phương pháp chiết với Tributylphotphat (TBP) Và Axit Di-2-etylhexyphotphoric (HDEHP)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

B01-96

Nghiên Cứu Chất Lượng Dạy Học Của Giáo Viên Do Trường ĐHSP Huế Đào Tạo Từ Năm 1976 Đến 1996

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vĩnh Tường (Chủ nhiệm)

QT-DAVNRP, VN 045/2000

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường kinh tế - xã hội trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế đến sự phát triển kinh kinh tế hộ nông dân ở đồng bằng ven biển Miền Trung

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tưởng