Dữ liệu đề tài

CS-DTT.01 - GD - 32

Xây dựng các bài thực hành quan sát Thiên văn

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thanh Bình

CS-DTKX01

Bến phà Gianh (Quảng Bình) trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965 - 1973)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Mạnh Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh Hương

B2001-09-22

Nghiên cứu thiết kế các bài học sinh học bậc trung học phổ thông theo hướng dạy học giải quyết vấn đề.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Phan Đức Duy, Đặng Thị Dạ Thủy, Nguyễn Hữu Bổng

B2001-09-21

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học một số phức chất của Platin

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Tuấn Quang

NN-NCCB740801

Nghiên cứu đánh giá, sử dụng hợp lí tài nguyên du lịch tự nhiên khu vực Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Trần Thị Tuyết Mai, Trần Thị Cẩm Tú, Trần Hoàng, Nguyễn Đức Vượng, Hồ Tùng Vĩnh

B2001.09.57

Xây Dựng Mạng Lưới Các Trường Thực Hành Sư Phạm Phục Vụ Công Tác Rèn Luyện Nghiệp Vụ Sư Phạm (KTSP, TTSP) Cho Sinh Viên Trường Đại Học Sư Phạm Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Đắc Chứng

B2001-09-17

Mô Tả Cấu Trúc Và Xây Dựng Biểu Diễn Của Một Số Nhóm Lie Và Không Gian Đối Xứng Nửa Đơn

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đạo Dõng (Chủ nhiệm), Đỗ Ngọc Diệp, Trần Vui, Nguyễn Văn Tửu

CS-DTGD

Nghiên cứu thực trạng đội ngũ giáo viên địa lý một số tỉnh Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Minh, Lê Văn Tin

CS-DTT2000-TN-23

Nghiên cứu kỹ thuật chuyển gen hormone sinh trưởng vào cá

Lĩnh vực: Di truyền học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quốc Dung (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Cường

B2000.09.53

Điều chế xúc tác Bent – kim loại từ Bentonit Thuận Hải dùng làm xác tác trong một số phản ứng tổng hợp hữu cơ

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Bình

B97.64.01, 2000

Bồi dưỡng kiến thức Lý luận văn học cho học sinh THPT qua giảng dạy môn Văn học nước ngoài

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Xuân Hoàng